Menu
Město Roztoky
MěstoRoztoky

Webové stránky běží do konce srpna v pilotním provozu. Průběžně je vylepšujeme. 
Pokud byste narazili na nedostatky, budeme rádi, když nám je nahlásíte. Děkujeme!

14.05.2023: Aktuální stav a výhled ohledně průjezdu roztockou serpentinou

Jaký je aktuální vývoj ohledně naší (resp. krajské) serpentiny? Co město a kraj dělá pro to, aby špatná situace nebyla zoufalá? A kam se to celé posunulo během měsíce?

Pracovní skupina se pravidelně schází

Po několika týdnech vágního váhání ze strany kraje jsme iniciovali vznik krizového štábu. Krizový štáb se v těchto situacích zřizuje běžně a slouží především k tomu, aby se spolu lidé a organizace bavili, koordinovali své kroky a byli prostě schopni situaci efektivně řešit. Vzhledem k tomu, že kraj se k vytvoření takové skupiny neměl, udělali jsme to my jako vedení města.

Součástí krizového štábu jsou zástupci města, Krajské správy a údržby silnic (dále pod krásnou zkratkou KSÚS), Ropidu a DPP a dalších organizací, scházíme se online v týdenním či čtrnáctidenním intervalu.

Padá, nebo nepadá?

Geotechnický průzkum stavu opěrné zdi (bavíme se o té, na které serpentina stojí) je u konce, proběhly sondy z boku, sondy svrchu, nějaké další zkoušky a čeká se na poslední laboratorní vyhodnocení. Předběžný i průběžný výsledek je pozitivní v tom smyslu, že serpentina nespadne hned.

Ale stav zdí a násypu uvnitř není dobrý, dochází tam k dlouhodobému vymílání vodou, která do tělesa zatéká. Malta držící kameny pohromadě je dávno pryč, kameny se z původních 30 cm rozpadly na cca 5 cm, skála je až v 11 m pod silnicí, takže se nemůžeme ani utěšovat tím, že to na ní stojí pevně. Základy nejsou. Serpentinu zvenku drží 10 cm stříkaného betonu na rozpadlé kari síti. To věru není mnoho.

Stav popisujeme takto „natvrdo“ především z toho důvodu, že podle posudku jsou současná (a další) omezení více než nutná. Toto není dobrý stav, ani trošku. Vibrace a zatížení, velké deště a další vlivy mohou velmi snadno vést k tomu, že se uvnitř něco pohne… a to opravdu nechce nikdo z nás. Daná omezení je potřeba respektovat, i když z toho nikdo nemá radost a pro mnoho občanů, firem i pro město samé to znamená finanční náklady navíc a nepříjemná omezení.

Pojedeme jedním pruhem

Úplná rekonstrukce serpentiny začne dle aktuálních odhadů kraje zhruba za rok. Tak dlouho trvá, než vysoutěžený projektant vytvoří projekt, vyřídí se stavebně-byrokratické kolečko a vysoutěží stavebník. Do té doby nás kvůli opravdu nebezpečnému stavu zdi čekají semafory, a to zhruba od konce května (přesné datum budeme vědět týden předem). Je nutné jezdit pouze vnitřní stranou serpentiny, aby nápor na nebezpečnou vnější část nebyl tak velký. Současně budou zachována i stávající omezení – serpentinou budou moci projíždět pouze auta do 3,5 tuny, autobusy a IZS. Nikdo jiný.

Semafory dle tvrzení ROPIDu nebudou mít dopad na četnost autobusových spojů, nicméně po prvním týdnu proběhne vyhodnocení, zda nedochází k moc velkým zpožděním a není třeba jízdní řád dočasně upravit.

Semafory budou na náš popud dynamicky řízené, interval by tedy měl odpovídat tomu, že ráno jede většina vozidel do Prahy a odpoledne opačným směrem. Přesto bude zcela jistě docházet k tomu, že se budou tvořit zácpy, ač se budeme snažit zvláště řidiče z jiných obcí od průjezdu Roztokami odradit. Roztokami projede denně zhruba 5500 aut, velká část z nich městem pouze projíždí.

Koncem května vstoupí v platnost dopravně-inženýrské opatření, tedy značení objízdných tras (místo aktuálního přechodného označení), jehož jsou semafory součástí. Objížďka pro auta nad 3,5 tuny je díky tristnímu stavu mostků a zdí v okolních obcích (na silnicích též pod správou KSÚS) dlouhá poměrně strašlivých 97 km. Případné výjimky mohou udělovat pouze Černošice skrze Oddělení dopravy a správy komunikací – my o nich budeme jednat pro základní obsluhu města (odpady, vývoz žump, technické služby, zásobování atp.).

Co s tím?

Zeď se musí opravit, to je zcela jasné. Oprava v našem případě znamená s téměř stoprocentní jistotou zbourání a kompletně novou stavbu. (Akt. 17. 5. 2023: Existuje malá možnost rekonstrukce zdi při zachování částečného průjezdu, město na ní spolu s krajem velmi intenzivně pracuje. V tuto chvíli netušíme, zda bude tato varianta reálná, ale napínáme do ní všechny síly.)

KSÚS v tuto chvíli vysoutěžila zpracovatele projektové dokumentace. Mělo by jít o havarijní stav a poměrně rychlou akci, nicméně i rychlá akce dle současných odhadů znamená, že stavět se začne zhruba za rok, kdy dojde k úplné uzavírce serpentýny. A že stavba bude minimálně pět měsíců trvat. Komunikace mezi městem a krajem zastoupeným KSÚS probíhá a město je skrze své zástupce součástí výrobního výboru (tj. projektového týmu).

Pro nás to znamená přípravu krizové varianty, která by zajistila dostatečnou dopravní obslužnost našeho města. Už jsme ověřovali, kde by se v takovém případě otáčel autobus na Prahu (na parkovišti u nádraží, jinde to nejde), jak by mohly vypadat návaznosti na autobusy otáčející se nahoře v Roztokách a jejich trasy po Roztokách a na Suchdol. Špatné je zejména to, že nejsou alternativní trasy mezi spodními a horními Roztokami. Je vyloučené osobní dopravu pouštět Lukešákem, tedy kolem „šraněk“, i ze Žalova podél Vltavy – tyto cesty mohou být rezervou pro záchranný systém a nejnutnější obsluhu města, ale větší zatížení jejich stav nesnese.

Na přípravě na toto období budeme průběžně pracovat a doufat, že připravené varianty nebude nutné využít dříve než při plánované stavbě.

Monitorujeme a informujeme

Opěrná zeď serpentiny dostala malý dárek v podobě havarijního monitoringu. Od pátku 12. 5. 2023 je nepřetržitě sledována pomocí přesných inklinometrů. Na opěrné zdi jsou umístěna čtyři čidla (bílé krabičky viditelné ze silnice), data z čidel jsou bezdrátově odesílána a v reálném čase vyhodnocována. V případě nenadálého pohybu opěrného systému se vyšle okamžité varování KSÚS i městu.

Stejně tak budeme dále monitorovat situaci my a informovat vás, o čem bude třeba.

Nadále budeme pokračovat v organizování pravidelných setkání krizového štábu a zvát na ně relevantní osoby z kraje a dalších institucí. Zahájíme dialog ohledně ekonomických dopadů. Budeme pokračovat v plánování krizových scénářů (kdyby se serpentina po velkém dešti nedejbože pohnula atp.), ať jsme připraveni i na takové varianty a městu nehrozí paralýza.

Přestože aktuální vedení KSÚS je spíše jedním z kladných hrdinů a řeší nepěkné dědictví svých předchůdců, stav krajských dopravních tepen všude kolem nás je značně tristní a na možnosti řešení to má drtivý dopad. Nezbývá než věci v dialogu s krajem posouvat ze strany města – a v tom budeme vytrvale pokračovat i nadále.

Proč nepustíte serpentinu po dobu semaforů jednosměrně ráno dolů, odpoledne nahoru?

  • Dopravu do Prahy pro osobní auta by to bezesporu urychlilo, ale vznikla by neřešitelná situace pro všechny ostatní, včetně autobusů. Řešit to budeme dynamickým řízením semaforů pro minimalizaci tvoření zácp.

Proč nepustíte dopravu “Lukešákem” aspoň v jednom směru v nejvytíženějších hodinách?

  • Jde o asfaltovanou lesní komunikaci, která není stavěna na průjezd tisíců aut denně. Když pomineme nebezpečí zničení komunikace, hrozilo by i zneprůjezdnění pro IZS. Vjezdy na tyto objízdné trasy bude hlídat městská policie.

Od kdy bude serpentina kompletně uzavřena?

  • Podle informací, které máme ze Středočeského kraje, pod nějž komunikace spadá, by počátek celkové opravy, a tedy i uzavírky, připadal na květen 2024. V tuto chvíli jde ale o orientační termín, je tam spousta neznámých. Do té doby bude serpentina fungovat jen v omezeném režimu řízeném semafory.

Jak budete odrazovat řidiče okolních obcí od průjezdu?

  • Součástí dopravně-inženýrského opatření je značení na významných křižovatkách, určené pro auta nad 3,5 tuny. “Odrazování” osobních aut probíhá komunikací s ostatními obcemi, ať řidiči ví, že je lepší jet jinudy. S okolními obcemi komunikujeme, zpráva o stavu i plánovaných semaforech jim odešla, ať mohou své občany informovat.

Proč situace došla tak daleko? O špatném stavu serpentiny se přeci vědělo. Kdo je za to zodpovědný?

  • O špatném stavu nejen serpentiny, ale celého průtahu, se rámcově ví. Nikdo ale nečekal, že stav opěrné zdi je tak strašný. Zjistilo se to teď, protože probíhá příprava rekonstrukce celého průtahu. V serpentině při ní budou jezdit a pracovat těžké stavební stroje a KSÚS chtěla ověřit, že jejich tíha a vibrace stabilitu zdi neohrozí. Zjištění, že serpentinu ohrožuje i aktuální doprava, bylo poměrně nečekané. Druhá část odpovědi je dlouhodobě špatný stav krajských komunikací i jejich monitoring.

Jsem živnostník/podnikatel/stavitel a je pro mě nepřípustné platit trasu o 97 km delší. Na koho se obrátit?

  • S žádostí o výjimku z objížďky se můžete obrátit na Oddělení dopravy a správy komunikací ORP Černošice. Výjimky bude možné vydávat až poté, co dopravně-inženýrské opatření vstoupí v platnost, a z dosavadní komunikace lze usoudit, že jimi v případě úspěchu nebude průjezd serpentinou, ale spíše kratší varianta objížďky.

nahoru