Menu
Město Roztoky
MěstoRoztoky

Webové stránky běží do konce srpna v pilotním provozu. Průběžně je vylepšujeme. 
Pokud byste narazili na nedostatky, budeme rádi, když nám je nahlásíte. Děkujeme!

03.04.2023: Průtah a serpentiny, náš nekonečný příběh

V následujících řádcích chceme shrnout vše, co se týká omezení průjezdu serpentinami pro nákladní automobily, oprav krajské silnice i výhledu na její opravu generální. Text je určen prioritně pro Odraz, ale s vědomím rychlého zastarávání informací ho publikujeme i na facebooku a webu města.

Aby článek nebyl nekonečný, najdete na konci shrnutí.

Plánované opravy silnice

Začneme tou lepší zprávou. Při návštěvě hejtmanství se nám podařilo vyjednat velkou opravu hrbolaté krajské silnice. Správa silnic svatosvatě přislíbila před paní hejtmankou a radním pro dopravu investovat víc než dva miliony korun, několik set tisíc přidá naše město spolu se soukromým donátorem. Opravy by měly proběhnout v květnu nebo červnu, to podle toho, jak rychle majitel silnice akci administrativně vypořádá. Oprava asfaltovými pláty bude znát a věřme, že vylepší na nějakou dobu bídnou sjízdnost silnice.

Stav opěrné zdi serpentiny a omezení provozu

Druhá zpráva je o poznání horší a týká se průjezdnosti serpentinou.

Ve čtvrtek 24. března nám zástupce krajské správy silnic (dále KSÚS) oznámil, že druhý den uzavírají průjezd serpentinami pro automobily těžší než 3,5 tuny. Důvodem je špatný stav opěrné zdi v serpentině. KSUS nechala zpracovat statický posudek zdí, které byly postaveny bezmála před stoletím – a předběžný výsledek je pro naše město tristní. To nám potvrdili zástupci KSÚS na osobní schůzce v pátek 31. března. Finální podrobné vyhodnocení stavu by mělo být známo do dvou měsíců, práce ještě probíhají.

Musíme respektovat fakt, že nejméně do konce letošního roku bude probíhat projektování nových zdí, soutěžení zhotovitele (půjde o technicky i finančně náročnou opravu, ne-li novou stavbu). Kraj reagoval ihned, práce na přípravě projektování už začaly. V roce 2024 (nejdříve v březnu) bude podle zástupců KSUS probíhat složitá stavba zhruba na jednu stavební sezonu s kompletním uzavřením průjezdu pro veškerou dopravu. Je tedy více než pravděpodobné, že si zopakujeme situaci z času povodní, zkrátka, že budeme jezdit horem. Oproti povodním máme jednu výhodu – máme čas na přípravu.

To je ale výhled na rok 2024, pro veškerou, zopakujeme to raději ještě jednou, pro veškerou dopravu. V obou směrech.

Nyní platí, že osobní automobily a autobusy a také složky integrovaného záchranného systému mají průjezd povolen. Možná se ptáte, proč mohou projet autobusy s výrazně vyšší hmotností, než 3,5 tuny?

Krajská správa silnic chce zatížení nosných zdí ulevit – a laicky by se snad dalo napsat, že každá ušetřená tuna je dobrá, díky ní se serpentina méně ničí a získáváme čas. Odnesla to nákladní doprava, tu osobní autobusovou příslušní odborníci povolili. Roli jistě hraje i představa nesmírných komplikací, které by zákaz průjezdu autobusů občanům Roztok a okolích vesnic přinesl.

Osud nákladních automobilů nad 3,5 mají v rukou tři instituce: již zmíněná KSÚS, Policie ČR a silniční úřad v Černošicích. Na nich je najít shodu nad objízdnou trasou. Mělo by se tak stát v první polovině dubna. Výsledek je ale očekávatelný. Jsme totiž obklíčeni zákazy. Krajská správa silnic v uplynulých letech vyřešila všechny komplikace spojené s poškozením či neúdržbou svého majetku tak, že zakázala postupně průjezd vozům nad 3,5 tuny Černým Volem, Statenicemi, Úholičkami, dnes naší serpentinou.

Cestmistr zmíněné správy nedokázal na schůzce ani vysvětlit, proč krom malých A4 instalovaných amatérsky na zákazových dopravních značkách pod serpentinou nebyl schopen téměř týden zajistit návěstí, varování pro nákladní automobily například na kruhovém objezdu na rozcestí pod Suchdolem. Pár desítek řidičů by si tak ušetřilo otáčení v nepřehledné křižovatce pod neprůjezdnými zatáčkami.

Vážení spoluobčané,
o vývoji v téhle nepříjemné věci Vás budou zástupci města průběžně informovat. Prosíme ale o trpělivost a shovívavost. Získat informace z výše zmíněných institucí není vždy snadné, jakkoliv se o to budeme pravidelně a aktivně snažit.

Kompletní rekonstrukce průtahu

Nutná sanace opěrné zdi nic nemění na dalším, bohužel též pocitově nekonečném tématu, a to na generální rekonstrukci průtahu, kterou Středočeský kraj už dlouho chystá a Město Roztoky na jejích plánech skrze zástupce všech koaličních stan spolupracuje.

V tuto chvíli se projekt nachází před podáním stavebního povolení: KSÚS získává poslední stanoviska dotčených orgánů včetně připomínek města a po zanesení úprav bude o stavební povolení žádat. Předpokládáme, že vyřizování povolení bude trvat zhruba rok. Mezitím nebude práce stát, ale kraj, opět s podporou Roztok, bude pracovat na vyřízení záborů a následně i vlastnictví pozemků pro stavbu. A město čeká jednání o rozdělení financování stavby mezi nás a kraj – kromě krajem financované stavby silnice, sítí a vyvolaných investic tu jsou chodníky, zeleň a další výdaje, které z velké části ponese město a je to investice, na kterou musí být připravené.

Původní plán, že se bude rekonstruovat celý průtah jako jedna stavba, vzal díky situaci opěrné zdi za své. Stav serpentiny je s největší pravděpodobností tak špatný, že není možné na rekonstrukci celého průtahu čekat. Pokud předběžné zjištění potvrdí probíhající průzkum, serpentina, tedy část s kritickou opěrnou zdí, se opraví ve zrychleném řízení a kraj počítá s tím, že peníze na její urychlenou opravu vyčlení. Zbytek bude muset jít standardní cestou – což samozřejmě znamená po nějaké době další stavbu a různé etapy dopravních omezení.

Kdy to tedy celé nastane? Kraj má nastavené priority oprav podle připravenosti projektu, stavebního a technického stavu a samozřejmě i významnosti staveb. Nutno dodat, že má současně i velkou zásobu silnic, které opravu zoufale potřebují. Roztocký průtah je velmi frekventovaný. Jde o významnou dopravní tepnu, stav není dobrý a dočasná oprava asfaltovými pláty ani sanace zdi jeho problémy nevyřeší. To kraj ví. Jakmile bude projekt připraven, „náš“ průtah bude v prioritách poměrně vysoko.

Jaroslav Drda, Zuzana Šrůmová, Tomáš Novotný, Eva Sodomová

A slibované shrnutí

  • Oprava děr v silnici čeká jen na administrativní vypořádání kraje.
  • Průjezd serpentinou pro auta nad 3,5 tuny bude s největší pravděpodobností trvat zhruba rok (případné výjimky řeší KSÚS), následně začne její oprava, která průjezd kompletně uzavře zhruba na jednu stavební sezónu. V tuto chvíli jde o odhad, čekáme na výsledky probíhajících průzkumů, které budou do 2 měsíců.
  • Projekt kompletní rekonstrukce průtahu pokračuje. Serpentinu bude nutné opravit dříve, zbytek průtahu bude následovat. Termín závisí na mnoha okolnostech, z nichž ne všechny máme pod kontrolou.

nahoru