Městský úřad

 

Snažíme se, aby každé setkání občanů s jejich nejbližším správním úřadem bylo hladké a bezproblémové. Proto zde najdete přehledné schéma, které vám odhalí vzájemné vztahy mezi jednotlivými orgány města.

Seznam jmen,  telefonů a e-mailových adres vám pak pomůže určit, na koho konkrétně se máte obrátit.

Formuláře, prakticky rozdělené podle odboru městského úřadu, který věc vyřizuje, si můžete z našich stránek vytisknout a vyplnit v klidu domova, nebo si můžete svůj čas a cestu na úřad ušetřit úplně a využít možnosti e-podatelny.

Pokud máte v úmyslu využít práv, která vám garantuje zákon o svobodném přístupu k informacím, bude pro vás užitečná tabulka s povinně zveřejňovanými informacemi.

Podívejte se, jaké informace jsou vyvěšeny na elektronické Úřední desce  města Roztoky.

Zveřejňování vyhlášek, nařízení a ostatní legislativy je naprostou samozřejmostí.