Městský architekt

Funkci městského architekta zastává od 1. 5. 2021 Ing. arch. Zdeněk Šimoník, Ph. D.

zdeneksimonik@gmail.com