Kultura a sport

Chcete přispět svými náměty na deskovou hru o Roztokách? Použijte tento formulář.

 

V tradici bohatého kulturního a společenského života, jehož centrem byly Roztoky již v 19. století (připomeňme místní okrašlovací spolek, Průmyslovou besedu, Sokol nebo později vzdělávací spolek divadelních ochotníků "Vrchlický") naše město hrdě pokračuje i dnes. A daří se mu to - například roztocký masopustní průvod si vydobyl proslulost v širokém okolí a diváci a samotní nosiči masek se na něj sjíždějí zdaleka.

Místním spolkům patří dík za to, že jsou Roztoky městem, kde se příjemně a aktivně žije.

Koncert, divadelní představení, výstavu či happening, který si nechcete nechat ujít, si vyberte v kalendáři kulturních akcí.

K dlouhodobému plánování akcí s cílem zamezit souběhu podobných podniků slouží následující tabulka. Pro zanesení informací o svých plánovaných akcích vyplňte tento webový formulář.

 

od - do název a stručný popis akce pořadatel
18.9.2022
17:00
zámek Roztoky

Svátky hudby s Ivo Kahánkem a FKO

Ivo Kahánek a Filharmonický komorní orchestr společně zahrají Mozartovy klavírní koncerty C dur a A dur a uprostřed zazní Debussyho L´isle joyeuse (Radostný ostrov) pro sólový klavír. Po koncertě ochutnávka vín od Staňo Mádla z Velkých Bílovic
Ivan Pazour
604931850
ivan.pazour@gmail.com