Kultura a sport

Chcete přispět svými náměty na deskovou hru o Roztokách? Použijte tento formulář.

 

V tradici bohatého kulturního a společenského života, jehož centrem byly Roztoky již v 19. století (připomeňme místní okrašlovací spolek, Průmyslovou besedu, Sokol nebo později vzdělávací spolek divadelních ochotníků "Vrchlický") naše město hrdě pokračuje i dnes. A daří se mu to - například roztocký masopustní průvod si vydobyl proslulost v širokém okolí a diváci a samotní nosiči masek se na něj sjíždějí zdaleka.

Místním spolkům patří dík za to, že jsou Roztoky městem, kde se příjemně a aktivně žije.

Koncert, divadelní představení, výstavu či happening, který si nechcete nechat ujít, si vyberte v kalendáři kulturních akcí.

K dlouhodobému plánování akcí s cílem zamezit souběhu podobných podniků slouží následující tabulka. Pro zanesení informací o svých plánovaných akcích vyplňte tento webový formulář.

 

od - do název a stručný popis akce pořadatel
19.6.2022
17 - 18:30
zámek Roztoky

Svátky hudby

V pořadí již 15. koncert Filharmonického komorního orchestru v Roztokách. Program: J.S.Bach - koncert A dur pro cembalo a smyčce, A.Vivaldi - Čtvero ročních období (kompletní provedení). Sólisté Edita Keglerová cembalo, Vlastimil Kobrle housle
Ivan Pazour
604931850
ivan.pazour@gmail.com