Koronavirus  

30. 3. 2020

Změna otevírací doby pobočky České pošty v Roztokách:
Od středy 1.4.2020 bude otevřeno každou středu 08:00 – 11.00, 13:00 – 16:00. V ostatní dny bude pošta otevřena 08:00 – 14:00.

28. 3. 2020

Velkoobjemové kontejnery na směsný a na biologický odpad byly na víkend staženy, na svá místa se vrátí v pondělí. Prosíme občany, aby do nich ukládali jen to, k čemu jsou určeny, technické služby nemají kapacitu na třídění takového odpadu. Ve středu 1. 4. vyhodnotíme, zda kontejnery nadále ponecháme.

27. 3. 2020

Vážení spoluobčané, dnes jsme přijali tato opatření:

-   Školkovné v městských školkách se nebude platit za duben a za květen.

-   Městský úřad bude v příštím týdnu otevřen v pondělí a ve středu od 10 do 11 hodin. Přijďte výhradně v neodkladných případech. Neváhejte kontaktovat vedoucí odborů na jejich mobilních číslech.

-   Restaurace, které mají předzahrádky na městských pozemcích, za ně nebudou platit nájem. O prominutí nájemného podnikatelů v městských nemovitostech rozhodneme příští týden.

-   O úpravě režimu kontejnerů na odpad budeme informovat v krátké době.

Všem, kteří pomáhají, moc děkujeme!
ZVLÁDNEME TO!
 

Jan Jakob
starosta


26. 3. 2020

Od 27. 3. od 6 hodin od rána platí nové opatření ohledně výjimek ze zákazu maloobchodního prodeje. Plný text zde.

Za účelem ochrany veřejného zdraví nařídilo Ministerstvo zdravotnictví pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu dvou osob. Plný text opatření zde.

25. 3. 2020

Senioři nad 65 let a osoby se ZTP starší 50 let mají ode dneška vyhrazený čas pro nákupy ve větších obchodech s potravinami a drogerií s plochou nad 500 metrů čtverečných od 08:00 do 10:00. Na menší obchody se už omezení nevztahuje.

Otevírací doba roztocké pošty: 8 - 14, pro seniory vyhrazena doba do 9.00.

24. 3. 2020

Vážení spoluobčané,
vedení města se dnes zabývalo mj. těmito záležitostmi:

·     Moc děkujeme našim pedagogům, kteří se věnují i v této nelehké situaci vzdělávání našich dětí. Děkujeme také všem rodičům, pro které je to též velmi náročné. Situace je složitá pro všechny. Plně podporujeme vedení školy, s kterým jsme se dohodli, že bude ve výuce preferovat klíčové předměty (český jazyk, matematika, angličtina). Ostatní budou utlumeny na nezbytně nutnou míru. Škola vyhodnocuje zkušenosti, které v posledních dnech nasbírala. Bude se snažit, aby komunikace byla co nejvíce jednotná, k optimalizaci dochází průběžně. Škola zavádí on-line pomoc pro vysvětlení učiva. Pro zájemce budou zveřejněny dobrovolné aktivity navíc. Prosíme sledujte webové stránky školy.

·     Kdyby se někdo ocitl v souvislosti s virovou pandemií ve finanční tísni, obraťte se na na naši vedoucí sociálního oddělení, paní Kalinovou.  Žádosti o pomoc podávejte písemně, mailem (kalinova@roztoky.cz, do kopie: drdova@roztoky.cz) s popisem situace. Žádosti budou posuzovány sociální komisí a vedením města cca v horizontu 14 dnů.

·     Od státu a od kraje jsme se zatím nedočkali žádných roušek a respirátorů. Snad se to v průběhu příštích dní zlepší. Raději jsme ale sami objednali roušky i respirátory v Indii. Zásilky by měly být v příštích dnech expedovány a pevně doufáme, že se k nám v brzké době dostanou. Připravujeme distribuční systém. Ochranné pomůcky budeme rozdělovat zejména lékařům, složkám záchranného systému, městské policii, pošťákům, prodavačům a těm, kteří rozvážejí jídlo.


·     Kontejnery na objemný a bio odpad najdete na těchto sběrných místech: Žalov - náměstíčko u potravin resp. dom. potřeb, Obránců míru - vedle hřiště, Koruna v dolních Roztokách a u hudební školy – Nad Čakovem. Víc kontejnerů není bohužel k dispozici.

Prosíme, abyste k sobě byli ohleduplní.
ZVLÁDNEME TO!


Za celé vedení města
Jan Jakob, starosta

 

Nabídky na individuální prodej mimo provozovnu - papírnictví apod.zde.
Další nabídky ke zveřejnění posílejte na drda@roztoky.cz

Desatero pro vyvážení odpadů v době epidemie COVID-19 více zde

Informace společnosti FCC Regios ohledně nakládání s odpady pro případ, že by se někdo ocitl v karanténě, nebo měl pozitivní nález na onemocnění COVID -19 více zde


23. 3. 2020

Sběrný dvůr uzavřen, v obci budou rozmístěny kontejnery

Vážení spoluobčané, sběrný dvůr je uzavřen. Od zítřka či středy rozmístí TS po obci kontejnery, vždy dva u sebe - na bioodpad a směsný odpad. Velmi důrazně prosím, abyste nevyváželi do sběrného odpadu nic, co počká, co může v garáži či za domem ještě nějaký týden či měsíc ležet.

Též prosím, respektujte nápisy na kontejnerech a nemíchejte obsah.

 

 Kde budou kontejnery umístěny:

  • Žalov - náměstíčko u potravin resp. dom. potřeb

  • Obránců míru - vedle hřiště

  • Koruna v dolních Roztokách

  • u hudební školy – Nad Čakovem

Kontejnery budou vyváženy podle potřeby.


Tomáš Novotný - místostarosta

 

 

Zájemci o dobrovolnickou činnost se i nadále mohou registrovat zde.

 

 

PSYCHICKÁ A DUCHOVNÍ PODPORA

V této nelehké době nesmíme zapomínat také na to, že mnozí z nás (hlavně senioři) jsou nyní daleko více v izolaci od společnosti a špatně to psychicky snášejí. Všem, nejen osamělým seniorům, nabízí svou pomoc formou telefonických rozhovorů, duchovní péče , uklidnění a informací tým Husova sboru CČSH: paní farářka Jarmila Kučerová, nová posila týmu Kristýna Ptáčková, kazatelka a budoucí farářka a paní Helena Kantorová pastorační asistentka.
Kontakty :
Jarmila Kučerová, farářka : tel: 608 867 523,
jkucerova2016@gmail.com
Kristýna Ptáčková, kazatelka: tel: 774 157 685,
kristyna.mlynkova@ccsh.cz

Pro vzdálenou podporu seniorům a osamělým osobám je možno také využít sociální službu tísňové péče Náš Slunovrat – tel. 228 224 923. Více informací zde.

 

21. 3. 2020

Informace České pošty - vyplácení důchodů, doporučené zásilky, otevírací doba pro seniory: zde 

Aktualizované informace o provozu lékařských ordinací: zde


20. 3. 2020

Drazí spoluobčané,
i dnes jednalo vedení města.

Předně děkujeme všem, kteří pomáhají!  

Přijali jsme následující opatření:


-        Od pondělí 23.3. bude uzavřen sběrný dvůr. Na vybraných sběrných místech (upřesníme, která to budou, info bude vyvěšeno i na sběrném dvoře) budou k dispozici kontejnery na objemný a bio odpad. Prosíme, dodržujte na sběrných místech pořádek.

 

-        Svoz bio odpadu proběhne zítra standardně.

 

-        Žádáme, abyste do popelnic vyhazovali směsný odpad výhradně v igelitových pytlích, sáčcích nebo  taškách. Kdybyste se nedejbože ocitli v karanténě, odpad netřiďte, vše je v takovém případě odpadem směsným.

 

-        Zápisy do prvních tříd proběhnou bez účasti dětí. O podrobnostech bude informovat vedení školy.

 

-        Systém výuky včetně on-line výuky necháváme plně v kompetenci školy. Prosíme, respektujte odborné stanovisko vedení školy. Děkujeme všem pedagogům, jejich práce je nyní velmi komplikovaná. Děkujeme kolektivu MŠ Havlíčkova, která se stará o děti zdravotníků a záchranářů.

 

-        Jsme si vědomi, že současná situace může na některé dopadnout velmi tíživě a budou potřebovat finanční pomoc. Připravujeme příslušná opatření včetně možnosti zřízení sbírky pro nejpotřebnější.

 

-        Městský úřad bude příští týden pro veřejnost uzavřen. V nezbytných případech neváhejte volat našim vedoucím jednotlivých odborů na mobilní telefony, které naleznete na webových stránkách v kontaktech. Jsou na to připraveni.

 

-        Noste roušky! Městská policie bude nedodržování zakrytí úst a nosu sankcionovat.

Prosíme, buďte k sobě navzájem ohleduplní. Zvládneme to!

Za celé vedení města
Jan Jakob, starosta

 

Od dnešního dne platí změna v otevírací době v prodejnách potravin, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, vyhrazené osobám starším 65 let a držitelům průkazu ZTP/P starším 50 let včetně nezbytného doprovodu. Nyní je jim vyhrazen čas od 7:00 hod. do 9:00 hod. 

19. 3. 2020

ZÁPISY DO 1. ročníků ZŠ
Na základě opatření ministra školství, týkajícího se organizace zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021 budou zápisy probíhat bez přítomností dětí ve škole. 

Dle školského zákona se uskuteční v termínech od 1. do 30.dubna 2020.

Podrobnější informace o průběhu zápisů budou upřesněny v nejbližších dnech na webových stránkách školy, facebooku a stránkách města.

Základní škola nadále připravuje systém pro výuku na dálku. Ti, kteří nemají přístup k internetu nebo výpočetní techniku, mohou oslovit starostu města na e-mailu jakob@roztoky.cz, případně na telefonu 604 592 171 (pokud se nebudete moci dovolat, pište sms).

 

18. 3. 2020

Vláda zakázala s účinností od 19. března 2020 od 00:00 hod. všem osobám pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště, bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének.

 

Vláda dále zakázala s účinností od 19. března 2020 od 00:00 hod. všem osobám přítomnost v maloobchodních prodejnách potravin v čase mezi 10:00 hod. a 12:00 hod., a to s výjimkou osob starších 65 let věku a majitelů a zaměstnanců provozovatele prodejny nebo osob v obdobném poměru.

 

Pobočka České pošty v Roztokách od 19. 3. 2020 zkracuje otevírací dobu - bude otevřeno 8 - 14 bez polední přestávky s tím, že doba od 10 do 12 je vyhrazena důchodcům. (Změna proti původně ohlášenému zkrácení do 16 hodin s polední pauzou.)
Dne 20.3.2020 bude roztocká pošta otevřena JEN DO 13:00 hod. z důvodu provádění dezinfekce objektu.

Dočasná opatření v PID zde

Informace o dětských lékařkách zde.

Informace o provozu ordinací lékařů pro dospělé zde.

Šití roušek - návody a další informace - zde.

  

17.3. 2020
Žádáme v souladu s rozhodnutím vlády, aby občané nad 70 let nevycházeli ze svého obydlí.

Pokud nemají nikoho, kdo by jim obstaral nákup, mohou volat na tel.:
731 652 230.

NOSTE ROUŠKY!  V MHD jsou povinné a důrazně žádáme, noste je do všech obchodů, na poštu, do lékárny a do ostatních uzavřených veřejných prostor.

 

Pokud roušku nemáte, můžete si objednat textilní roušku prostřednictvím formuláře

Bavlněné roušky perte na 90 °C.

 

Použité jednorázové roušky zabalte do dvou igelitových sáčků a vyhoďte do směsného odpadu.

Je zakázán vstup do Domu s pečovatelskou službou, případné nákupy či léky předávejte obyvatelům u vchodu.

Informace o on-line výuce na základní škole sledujte na jejích stránkách - www.zszb.cz

Děkujeme všem, kteří jakýmkoli způsobem pomáhají.TAXI ZDARMA. 
Licencovaný řidič taxislužby s trvalým bydlištěm v Roztokách nabízí seniorům, handicapovaným či jinak znevýhodněným občanům Roztok a Žalova po dobu vyhlášené karantény (tj. do 24.3.2020, 6:00 hod) své služby v rámci katastru města zdarma. Kontakt: Pavel Brabenec, tel.777 945 581 

---------------------------------------------------------

16. 3. 2020, 17.39

POTŘEBUJETE ROUŠKU?
Vyplňte formulář.

16. 3. 2020, 11.37

Upřímně děkujeme všem, kdo v této složité situaci napomáhají k jejímu zvládnutí.

Vyzýváme všechny občany, aby respektovali mimořádná nařízení a opatření vlády.

Žádáme občany, kteří mají k dispozici roušky, aby je při pohybu na veřejnosti používali. Momentálně nejsou k dispozici, úřad se snaží je získat aspoň pro exponované skupiny.

Velice děkujeme dobrovolníkům, kteří šijí aspoň textilní roušky, lepší je nedokonalá ochrana než žádná. Potřebné kontakty viz předchozí zpráva.

V souladu s nařízením vlády jsou úřední hodiny MÚ Roztoky redukovány na pondělí 8 -11 a středu 13 – 16.

Zkracuje se provoz sběrného dvora v pondělí a ve středu do 15 hodin, ruší se sobotní provoz.

Byla uzavřena všechna dětská hřiště včetně skateparků a venkovní posilovny.

Jednání zastupitelstva města plánované na 25. 3. 2020 je odloženo na neurčito.

Připomínáme možnost pro osamělé lidi hlásit se o výpomoc při nákupech na tel. 731 652 230.

Základní škola intenzivně připravuje systém pro výuku na dálku. O podrobnostech bude informovat. Ti, kteří nemají přístup k internetu nebo výpočetní techniku, se mohou hlásit vedení školy. Se zajištěním těchto prostředků se vynasnažíme pomoci.

Jan Jakob, starosta  

------------------------------------------------

16.3.2020

Mimořádná opatření vlády ze dne 15. 3. 2020 zde.

Sdělení nemocnice RHG zde

Informace o šití roušek v Roztokách zde.

 

Po dobu trvání mimořádných opatření vlády jsou úřední hodiny pro veřejnost pouze:

Pondělí 8 – 11, Středa  13 – 16

Prosíme občany, aby navštěvovali úřad jen v nejnutnějších případech, maximálně využívali elektronickou podatelnu mu@roztoky.cz a platby bankovním převodem.

 

14.3.2020 

Vážení spoluobčané, v zájmu maximálního omezení sociálních kontaktů bude od pondělí 16. 3. 2020 omezen provoz městského úřadu pro veřejnost. Žádáme občany, aby své návštěvy úřadu odložili a aby v maximální možné míře využili možnosti vyřídit si své záležitosti telefonicky nebo e-mailem, v případě platby místních poplatků bankovním převodem.

Zároveň vyzýváme všechny občany, aby v nejbližší době vycházeli z domova jen v nutných případech a aby co nejvíce omezili svůj styk s okolím. Při pohybu mezi lidmi dodržujte bezpečný odstup a samozřejmě dodržujte základní hygienické zásady. Po návratu domů si vždy pečlivě umyjte či vydezinfikujte ruce.

Naléhavě žádáme příbuzné obyvatel domu s pečovatelskou službou, aby minimalizovali své návštěvy. Naši senioři jsou nejohroženější skupinou.

Od soboty 14. 3. 2020 od 12 hodin jsou uzavřena dětská hřiště na ulici Obránců míru a u žalovské školy. Menší hřiště jsou v provozu, ale doporučujeme je využívat jen do počtu návštěvníků, který umožní bezpečné rozestupy.

Rovněž se zastavuje provoz tržiště na Tyršově náměstí.

Děkujeme za pochopení a za odpovědný přístup k sobě i ostatním občanům.

Jan Jakob, starosta

 

Další krizová opatření vlády zde (uzavření restaurací, obchodů a heren)

--------------------------------------------------------

13.3.2020

Krizová opatření vlády zde (zařazení Covid-19 mezi nakažlivé nemoci, uzavření hranic, povolení nedělních jízd kamionů, uzavření sportovišť a tržnic).

Informace k vyhlášení nouzového stavu - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zde

Od pondělí 16.3. bude linkách č. 340, 350 a 359 platit prázdninový jízdní řád. Další informace zde.

Doporučení pro seniory zde. Děkujeme roztockým skautům za distribuci letáků.

Zákaznické centrum SČVK bude od 16. 3. 2020 do odvolání pro osobní návštěvy zákazníků uzavřeno. Je možné ho kontaktovat na tel. 840 111 111, 601 267 267 nebo e-mailem info@scvk.cz. 

12.3.2020

Vláda ČR vyhlásila stav nouze

S účinností od 13. března 2020 od 6.00 hodin jsou až do odvolání zakázány všechny veřejné a soukromé kulturní, sportovní, společenské, náboženské, vzdělávací a další akce s účastí přesahující ve stejný čas počet 30 osob. Zákaz se týká mimo jiné i trhů, poutí, slavností či ochutnávek. Platí i zákaz vstupu veřejnosti do posiloven, koupališť, wellness služeb či saun, ale také do veřejných knihoven a galerií. Přehled vládních opatření zde

 

Další opatření města Roztoky v návaznosti na vyhlášení stavu nouze:

Od 13. 3. 2020 bude do odvolání pro veřejnost uzavřena městská knihovna. Výpůjční doby budou prodlouženy o dobu, kdy bude knihovna mimo provoz.


Od 16. 3. 2020 budou uzavřeny všechny městské mateřské školy. K tomuto kroku jsme přistoupili po důkladném zvážení i při vědomí těžkostí, které to mnohým rodinám způsobí. Vzhledem k závažnosti situace věříme, že toto opatření přijmete s pochopením.


V omezeném provozu bude část MŠ Havlíčkova, a to výhradně pro děti lékařů, zdravotních sester, hasičů, záchranářů, vojáků a policistů. Tito rodiče nechť se ohlásí prostřednictvím ředitelek svých MŠ.  


Doporučujeme i soukromým mateřským školám, dětským skupinám a dalším subjektům poskytujícím péči o předškolní děti, aby rovněž zvážily přerušení provozu z preventivních důvodů.


Jste-li osamělí bez příbuzných a máte potřebu akutní pomoci v souvislosti s nákazou, volejte na sociální oddělení MÚ – tel.: 220 400 260, mimo pracovní dobu 731 652 230. Na tato čísla mohou volat i lidé v karanténě, kterým nemohou nákupy obstarat příbuzní nebo známí.

 

 

Jan Jakob, starosta 

Vladimíra Drdová, radní

 

10.3.2020
Vážení spoluobčané,

k dnešnímu dni platí v Roztokách tato opatření v souvislosti s prevencí proti šíření onemocnění CoVid-19:

Na základě mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví byla přerušena výuka v Základní škole Zdenky Braunerové. Z preventivních důvodů a v souladu s doporučením ministerstva školství byla přerušena též výuka v základní umělecké škole.

Mateřské školy, jichž se mimořádné opatření netýká, zatím zůstávají v provozu, rodiče dětí byli vyzváni, aby zvážili nutnost docházky dětí do MŠ.

Do odvolání je přerušena činnost v klubu seniorů v Havlíčkově ulici.

Žádáme organizátory všech kulturních, společenských a sportovních akcí, včetně zájmových kroužků, aby tyto akce zrušili, a to i při účasti méně než 100 osob.

Apelujeme na občany, kteří pociťují respirační obtíže nebo mají zvýšenou teplotu, aby nenavštěvovali místa, kde se vyskytuje větší počet lidí, tj. např. knihovnu, městský úřad, dům s pečovatelkou službou nebo restaurační zařízení.

Všem občanům doporučujeme, aby dbali na zvýšenou hygienickou péči, vyhýbali se větším shromážděním, omezili osobní kontakty – podávání rukou, platbu bankovkami atd. Zvažte rovněž nutnost cestování hromadnými dopravními prostředky.

Vyzýváme občany k odpovědnosti a ohleduplnosti, zvláště ke starším osobám.

Sledujte prosím sdělovací prostředky i tuto stránku, jejíž obsah budeme podle potřeby průběžně aktualizovat.

Jan Jakob, starosta

Vladimíra Drdová, radní

Infolinky Krajské hygienické stanice pro Středočeský kraj

Infolinka 771 137 070 je v provozu 7 dní v týdnu od 7:00 do 19:00.  V provozu je také linka 736 521 357, a to v PRACOVNÍ DNY od  7:00 do 9:00. Na tyto linky, prosíme, neposílejte sms.

V pracovní době se dle místa Vašeho bydliště obracejte na pracovnice protiepidemických oddělení jednotlivých územních pracovišť:

Vedoucí oddělení MUDr. Dana Taclová, telefon: + 420 234 118 254, e-mail: dana.taclova@khsstc.cz 

Zástupce vedoucího oddělení MUDr. Kateřina Pátková, telefon: + 420 234 118 258, e-mail: katerina.patkova@khsstc.cz 
Referentky: Dana Adamčíková, telefon: + 420 234 118 268, e-mail:
dana.adamcikova@khsstc.cz                      
                    Dana Černá, Dis, telefon: + 420 234 118 269, e-mail:
dana.cerna@khsstc.cz

 

Prosíme Vás, abyste této možnosti využili, jen tak nebude informační linka v pracovní době přetížená a dříve se dovoláte. Děkujeme.

Stránky krajské hygienické stanice:  www.khsstc.cz

 

 

10. 3. 2020

ČSSZ Informace pro rodiče a školská (obdobná) zařízení v souvislosti s uzavřením školských zařízení zde

10. 3. 2020
Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví zakazují konání hromadných akcí nad 100 osob i výuku na školách -
zde

8. 3. 2020
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - COVID-19 - karanténa
zde

6. 3. 2020
Doporučení města Roztoky v souvislosti se šířícím se výskytem koronaviru 
zde.