Koronavirus  

20. 5. 2020

Od 25. 5. bude obnoven stanrdní provoz sběrného dvora.

 

4. 5. 2020

Dne 25. 5. 2020 bude v plném rozsahu při dodržení vládních opatření obnoven provoz roztockých mateřských škol.

Provoz ZUŠ: Do konce května probíhá nadále distanční vyučování. Krátké konzultace žáků po předchozí domluvě s učitelem jsou povoleny od 11. května. O dalším způsobu vyučování bude rozhodnuto na konci května. Postupové zkoušky pro školní rok 2019/20 jsou zrušeny. Absolventský koncert se přesouvá na podzim (říjen).
 

20. 4. 2020

Hezký den, před chvílí dojednala rada města:

- Dětská hřiště budou otevřena od soboty 25.4. Do té doby budou všechna vydezinfikována. Zároveň budou opatřena informačními tabulemi ohledně pravidel jejich užívání. Dezinfekce hřišť nenahrazuje dodržování hygienických opatření jednotlivci. Prosíme, abyste dodržovali mytí a dezinfekci rukou. Dodržování pravidel bude kontrolováno.

- Fungování trhových stánků na Tyršově náměstí bude od úterý 21.4. povoleno. Prodejci budou muset dodržovat opatření přijatá vládou. Dodávka automatického veřejného dávkovače se opozdila. Bude na náměstí instalován okamžitě, jak nám bude dodán.

- Letní provoz mateřských škol bude zajištěn (s výjimkou posledních 14 dnů v srpnu) ve větším rozsahu než v minulých letech. Standardní otevření školek vyhodnotíme v první polovině května podle aktuální situace.

- V příštím týdnu se budou moci konat za vládou stanovených podmínek bohoslužby. Církvím dodáme dezinfekční prostředky.

- Rada doporučila zastupitelstvu schválit návrhy rozpočtových opatření v souvislosti s nákupem pozemků v areálu bývalé cihelny a také s očekávaným poklesem daňových příjmů.

- V tuto chvíli je v našem městě 5 lidí, kteří měli pozitivní testy na Covid-19. Přejeme jim hodně sil a brzké uzdravení!

Děkujeme všem, kteří pomáhají! Zvládneme to.

Jan Jakob, starosta města

-----------------------------------------------

Vážení spoluobčané, od 20. 4. 2020 až do odvolání platí nový pokyn při konání sňatečných obřadů více informací zde

 

15. 4. 2020

Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás informoval o aktualitách z dnešního jednání rady města:

-    V současnosti jsou v našem městě 4 lidé s potvrzenou nákazou koronavirem. Přejeme jim hodně sil a brzké uzdravení!
-    V příštích dnech bude distribuována dezinfekce lidem ve věku 60 až 65 let.
-    Na Tyršovo náměstí bude instalován automatický dávkovač dezinfekce. Po jeho instalaci obnovíme trhový prodej za podmínek stanovených vládou.
-    Dorazila nám velká zásilka ochranných pomůcek (jednorázové roušky a respirátory "dvojky"), které jsme jako město objednali. Budou distribuovány primárně do DPS, RHG a Domova Alzheimer, do obchodů, na které se doposud nedostalo, a restauracím, které rozvážejí jídlo nebo mají výdejní okénko. S velkou částí počítáme pro zabezpečení školy a školek po obnovení jejich provozu.
-    Chystáme se na znovuotevření dětských hřišť. Připravujeme pravidla, informační tabule a systém jejich dezinfekce. O termínu jejich znovuotevření rozhodneme v příštím týdnu.
-    Městský úřad bude od příštího týdne otevřen ve standardních hodinách. Chod všech odborů bude zajištěn. I přesto Vás prosíme, abyste vše co lze vyřizovali elektronickou formou či telefonicky a platby prováděli bezhotovostně.
-    Jednání zastupitelstva proběhne 29. 4. v tělocvičně základní školy. Na programu budou zařazeny jen nezbytné body, které souvisí s aktuální situací (zejména rozpočtová opatření) a s koupí pozemků v areálu bývalé cihelny.

Všem, kteří pomáhají, děkujeme!
Zvládneme to!

Jan Jakob, starosta

 

8. 4. 2020
 
Vážení spoluobčané, dnes jsme přijali tato opatření:
-      Zítra od 7 hodin proběhne dezinfekce všech autobusových zastávek a laviček na náměstí odbornou firmou.
-      Od příštího úterý bude znovuotevřen sběrný dvůr. O podrobnostech bude informovat místostarosta Novotný.
-      Veřejná sportoviště a dětská hřiště prozatím ponecháváme uzavřená, protože se obáváme velké koncentrace lidí. Děkujeme za pochopení. Činnost oddílů a družstev Sokola bude probíhat v jejich areálu pod dohledem trenérů.
-      Zavedeme omezující opatření v Tichém údolí. Zítra zde bude instalován zákaz vjezdu s výjimkou rezidentů. Bude zde zvýšený dohled městské policie.
-      Žádáme všechny, aby se v okolí výdejních okének chovali maximálně zodpovědně. Pokud by se tak nedělo, budeme nuceni striktně aplikovat veřejnou vyhlášku o zákazu pití alkoholu na veřejnosti.
-     Včera jsme roznesli dezinfekce občanům ve věku 65 až 70 let. Dnes nám dorazila první várka respirátorů, které objednávalo město. Jejich distribuce probíhá.
-     Zápisy do mateřských škol proběhnou v květnu dálkovou formou. O podrobnostech Vás budeme informovat po Velikonocích.
Děkujeme všem, kteří jsou v první linii, a všem, kteří jakýmkoliv způsobem pomáhají!
Všem přejeme pokud možno klidné prožití Velikonoc.
Zvládneme to!
 
Jan Jakob, starosta města

 

Vážení spoluobčané od úterý bude znovu otevřen sběrný dvůr otevírací doba

 

6. 4. 2020

Vážení spoluobčané, dostáváme čím dál více dotazů na to, jaký je stav v Roztokách, tedy kolik je zde pozitivně testovaných lidí na Covid-19. Nedomníváme se, že toto samotné číslo je úplně důležité. Důležité je, že se chováme zodpovědně vůči svému okolí a díky tomu pomáháme snižovat riziko nákazy. Za to patří každému z Vás velké poděkování! Dalo se očekávat, že se nákaza nevyhne ani Roztokám. Na druhou stranu je dobře, že počet pozitivně testovaných je u nás menší než celorepublikový průměr. Prosíme dodržuje přijatá opatření. Zatím se nám to v Roztokách a Žalově daří. Ještě jednou Vám za to děkujeme! Zvládneme to.

Za vedení města

Jan Jakob, starosta

3. 4. 2020

Dnes jsme připravili dalších cca 500 lahviček s dezinfekcí, od pondělí je začneme distribuovat seniorům ve věku 65 - 69 let.

1. 4. 2020

Moc děkujeme členům roztockého Sokola, kteří nám darovali 50 ks ochranných štítů! Ty rozdělíme primárně našim lékařům a pečovatelkám v DPS. Je skvělé, že si umíme v nelehkých dobách pomáhat. Děkujeme!

V těchto dnech probíhá za přispění dobrovolných hasičů, městské policie, zaměstnanců úřadu a dobrovolníků roznos desinfekce občanům starším 70 let. Jakmile budeme mít k dispozici další desinfekci, budeme distribuovat dalším občanům podle věku.

Dnes zasedla v krizovém režimu rada města a přijala tato opatření:

- Školkovné se nebude v městských školkách platit zatím za měsíce duben a květen. O případném prodloužení rozhodneme na základě dalšího vývoje. V rámci organizačního zjednodušení nebudeme vracet školkovné za část března (odpovídajícím způsobem to zohledníme, až se do školek opět začne chodit). Děkujeme za pochopení.

- Schválili jsme vzor darovacích smluv. Pokud byste chtěli přispět na pomoc těm z našich spoluobčanů, na které dopadne tato krize nejtíživěji, můžete touto formou. Předem děkujeme! Podrobnosti najdete v příštích dnech na webových stránkách města.

- Tři restaurace či kavárny, které mají předzahrádky na městských pozemcích, za ně letos nebudou platit městu nájem. Podnikatelské subjekty, které mají nájem v městských objektech v Nádražní ulici, a spolky nebudou městu platit nájem za měsíc duben a květen.

- Rozhodli jsme, že projekt participativního rozpočtu Dobrý nápad bude upraven. Místo veřejné prezentace projektů, budou nápady představeny v Odraze. Zároveň jsme snížili celkovou alokaci z 400 na 200 tisíc Kč. Zbývajících 200 tisíc a dalších 550 tisíc Kč z rezervy rozpočtu jsme uvolnili na krizová opatření.

- Mobilní svoz bio odpadu v sobotu proběhne standardně.

Moc děkujeme všem, kteří pomáhají! Zvládneme to!

Za celé vedení města
Jan Jakob, starosta
 

30. 3. 2020

Změna otevírací doby pobočky České pošty v Roztokách:
Od středy 1.4.2020 bude otevřeno každou středu 08:00 – 11.00, 13:00 – 16:00. V ostatní dny bude pošta otevřena 08:00 – 14:00.

28. 3. 2020

Velkoobjemové kontejnery na směsný a na biologický odpad byly na víkend staženy, na svá místa se vrátí v pondělí. Prosíme občany, aby do nich ukládali jen to, k čemu jsou určeny, technické služby nemají kapacitu na třídění takového odpadu. Ve středu 1. 4. vyhodnotíme, zda kontejnery nadále ponecháme.

27. 3. 2020

Vážení spoluobčané, dnes jsme přijali tato opatření:
-   Školkovné v městských školkách se nebude platit za duben a za květen.
-   Městský úřad bude v příštím týdnu otevřen v pondělí a ve středu od 10 do 11 hodin. Přijďte výhradně v neodkladných případech. Neváhejte kontaktovat vedoucí odborů na jejich mobilních číslech.
-   Restaurace, které mají předzahrádky na městských pozemcích, za ně nebudou platit nájem. O prominutí nájemného podnikatelů v městských nemovitostech rozhodneme příští týden.
-   O úpravě režimu kontejnerů na odpad budeme informovat v krátké době.

Všem, kteří pomáhají, moc děkujeme!
ZVLÁDNEME TO!
 
Jan Jakob
starosta

26. 3. 2020

Od 27. 3. od 6 hodin od rána platí nové opatření ohledně výjimek ze zákazu maloobchodního prodeje. Plný text zde.

Za účelem ochrany veřejného zdraví nařídilo Ministerstvo zdravotnictví pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu dvou osob. Plný text opatření zde.

25. 3. 2020

Senioři nad 65 let a osoby se ZTP starší 50 let mají ode dneška vyhrazený čas pro nákupy ve větších obchodech s potravinami a drogerií s plochou nad 500 metrů čtverečných od 08:00 do 10:00. Na menší obchody se už omezení nevztahuje.

Otevírací doba roztocké pošty: 8 - 14, pro seniory vyhrazena doba do 9.00.

24. 3. 2020

Vážení spoluobčané,
vedení města se dnes zabývalo mj. těmito záležitostmi:

·     Moc děkujeme našim pedagogům, kteří se věnují i v této nelehké situaci vzdělávání našich dětí. Děkujeme také všem rodičům, pro které je to též velmi náročné. Situace je složitá pro všechny. Plně podporujeme vedení školy, s kterým jsme se dohodli, že bude ve výuce preferovat klíčové předměty (český jazyk, matematika, angličtina). Ostatní budou utlumeny na nezbytně nutnou míru. Škola vyhodnocuje zkušenosti, které v posledních dnech nasbírala. Bude se snažit, aby komunikace byla co nejvíce jednotná, k optimalizaci dochází průběžně. Škola zavádí on-line pomoc pro vysvětlení učiva. Pro zájemce budou zveřejněny dobrovolné aktivity navíc. Prosíme sledujte webové stránky školy.

·     Kdyby se někdo ocitl v souvislosti s virovou pandemií ve finanční tísni, obraťte se na na naši vedoucí sociálního oddělení, paní Kalinovou.  Žádosti o pomoc podávejte písemně, mailem (kalinova@roztoky.cz, do kopie: drdova@roztoky.cz) s popisem situace. Žádosti budou posuzovány sociální komisí a vedením města cca v horizontu 14 dnů.

·     Od státu a od kraje jsme se zatím nedočkali žádných roušek a respirátorů. Snad se to v průběhu příštích dní zlepší. Raději jsme ale sami objednali roušky i respirátory v Indii. Zásilky by měly být v příštích dnech expedovány a pevně doufáme, že se k nám v brzké době dostanou. Připravujeme distribuční systém. Ochranné pomůcky budeme rozdělovat zejména lékařům, složkám záchranného systému, městské policii, pošťákům, prodavačům a těm, kteří rozvážejí jídlo.


·     Kontejnery na objemný a bio odpad najdete na těchto sběrných místech: Žalov - náměstíčko u potravin resp. dom. potřeb, Obránců míru - vedle hřiště, Koruna v dolních Roztokách a u hudební školy – Nad Čakovem. Víc kontejnerů není bohužel k dispozici.

Prosíme, abyste k sobě byli ohleduplní.
ZVLÁDNEME TO!


Za celé vedení města
Jan Jakob, starosta

 

Nabídky na individuální prodej mimo provozovnu - papírnictví apod.zde.
Další nabídky ke zveřejnění posílejte na drda@roztoky.cz

Desatero pro vyvážení odpadů v době epidemie COVID-19 více zde

Informace společnosti FCC Regios ohledně nakládání s odpady pro případ, že by se někdo ocitl v karanténě, nebo měl pozitivní nález na onemocnění COVID -19 více zde


23. 3. 2020

Sběrný dvůr uzavřen, v obci budou rozmístěny kontejnery

Vážení spoluobčané, sběrný dvůr je uzavřen. Od zítřka či středy rozmístí TS po obci kontejnery, vždy dva u sebe - na bioodpad a směsný odpad. Velmi důrazně prosím, abyste nevyváželi do sběrného odpadu nic, co počká, co může v garáži či za domem ještě nějaký týden či měsíc ležet.

Též prosím, respektujte nápisy na kontejnerech a nemíchejte obsah.

 

 Kde budou kontejnery umístěny:

  • Žalov - náměstíčko u potravin resp. dom. potřeb

  • Obránců míru - vedle hřiště

  • Koruna v dolních Roztokách

  • u hudební školy – Nad Čakovem

Kontejnery budou vyváženy podle potřeby.


Tomáš Novotný - místostarosta

 

 

Zájemci o dobrovolnickou činnost se i nadále mohou registrovat zde.

 

 

PSYCHICKÁ A DUCHOVNÍ PODPORA

V této nelehké době nesmíme zapomínat také na to, že mnozí z nás (hlavně senioři) jsou nyní daleko více v izolaci od společnosti a špatně to psychicky snášejí. Všem, nejen osamělým seniorům, nabízí svou pomoc formou telefonických rozhovorů, duchovní péče , uklidnění a informací tým Husova sboru CČSH: paní farářka Jarmila Kučerová, nová posila týmu Kristýna Ptáčková, kazatelka a budoucí farářka a paní Helena Kantorová pastorační asistentka.
Kontakty :
Jarmila Kučerová, farářka : tel: 608 867 523,
jkucerova2016@gmail.com
Kristýna Ptáčková, kazatelka: tel: 774 157 685,
kristyna.mlynkova@ccsh.cz

Pro vzdálenou podporu seniorům a osamělým osobám je možno také využít sociální službu tísňové péče Náš Slunovrat – tel. 228 224 923. Více informací zde.

 

21. 3. 2020

Informace České pošty - vyplácení důchodů, doporučené zásilky, otevírací doba pro seniory: zde 

Aktualizované informace o provozu lékařských ordinací: zde


20. 3. 2020

Drazí spoluobčané,
i dnes jednalo vedení města.

Předně děkujeme všem, kteří pomáhají!  

Přijali jsme následující opatření:


-        Od pondělí 23.3. bude uzavřen sběrný dvůr. Na vybraných sběrných místech (upřesníme, která to budou, info bude vyvěšeno i na sběrném dvoře) budou k dispozici kontejnery na objemný a bio odpad. Prosíme, dodržujte na sběrných místech pořádek.

 

-        Svoz bio odpadu proběhne zítra standardně.

 

-        Žádáme, abyste do popelnic vyhazovali směsný odpad výhradně v igelitových pytlích, sáčcích nebo  taškách. Kdybyste se nedejbože ocitli v karanténě, odpad netřiďte, vše je v takovém případě odpadem směsným.

 

-        Zápisy do prvních tříd proběhnou bez účasti dětí. O podrobnostech bude informovat vedení školy.

 

-        Systém výuky včetně on-line výuky necháváme plně v kompetenci školy. Prosíme, respektujte odborné stanovisko vedení školy. Děkujeme všem pedagogům, jejich práce je nyní velmi komplikovaná. Děkujeme kolektivu MŠ Havlíčkova, která se stará o děti zdravotníků a záchranářů.

 

-        Jsme si vědomi, že současná situace může na některé dopadnout velmi tíživě a budou potřebovat finanční pomoc. Připravujeme příslušná opatření včetně možnosti zřízení sbírky pro nejpotřebnější.

 

-        Městský úřad bude příští týden pro veřejnost uzavřen. V nezbytných případech neváhejte volat našim vedoucím jednotlivých odborů na mobilní telefony, které naleznete na webových stránkách v kontaktech. Jsou na to připraveni.

 

-        Noste roušky! Městská policie bude nedodržování zakrytí úst a nosu sankcionovat.

Prosíme, buďte k sobě navzájem ohleduplní. Zvládneme to!

Za celé vedení města
Jan Jakob, starosta

 

Od dnešního dne platí změna v otevírací době v prodejnách potravin, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, vyhrazené osobám starším 65 let a držitelům průkazu ZTP/P starším 50 let včetně nezbytného doprovodu. Nyní je jim vyhrazen čas od 7:00 hod. do 9:00 hod. 

19. 3. 2020

ZÁPISY DO 1. ročníků ZŠ
Na základě opatření ministra školství, týkajícího se organizace zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021 budou zápisy probíhat bez přítomností dětí ve škole. 

Dle školského zákona se uskuteční v termínech od 1. do 30.dubna 2020.

Podrobnější informace o průběhu zápisů budou upřesněny v nejbližších dnech na webových stránkách školy, facebooku a stránkách města.

Základní škola nadále připravuje systém pro výuku na dálku. Ti, kteří nemají přístup k internetu nebo výpočetní techniku, mohou oslovit starostu města na e-mailu jakob@roztoky.cz, případně na telefonu 604 592 171 (pokud se nebudete moci dovolat, pište sms).

 

18. 3. 2020

Vláda zakázala s účinností od 19. března 2020 od 00:00 hod. všem osobám pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště, bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének.

 

Vláda dále zakázala s účinností od 19. března 2020 od 00:00 hod. všem osobám přítomnost v maloobchodních prodejnách potravin v čase mezi 10:00 hod. a 12:00 hod., a to s výjimkou osob starších 65 let věku a majitelů a zaměstnanců provozovatele prodejny nebo osob v obdobném poměru.

 

Pobočka České pošty v Roztokách od 19. 3. 2020 zkracuje otevírací dobu - bude otevřeno 8 - 14 bez polední přestávky s tím, že doba od 10 do 12 je vyhrazena důchodcům. (Změna proti původně ohlášenému zkrácení do 16 hodin s polední pauzou.)
Dne 20.3.2020 bude roztocká pošta otevřena JEN DO 13:00 hod. z důvodu provádění dezinfekce objektu.

Dočasná opatření v PID zde

Informace o dětských lékařkách zde.

Informace o provozu ordinací lékařů pro dospělé zde.

Šití roušek - návody a další informace - zde.

  

17.3. 2020
Žádáme v souladu s rozhodnutím vlády, aby občané nad 70 let nevycházeli ze svého obydlí.

Pokud nemají nikoho, kdo by jim obstaral nákup, mohou volat na tel.:
731 652 230.

NOSTE ROUŠKY!  V MHD jsou povinné a důrazně žádáme, noste je do všech obchodů, na poštu, do lékárny a do ostatních uzavřených veřejných prostor.

 

Pokud roušku nemáte, můžete si objednat textilní roušku prostřednictvím formuláře

Bavlněné roušky perte na 90 °C.

 

Použité jednorázové roušky zabalte do dvou igelitových sáčků a vyhoďte do směsného odpadu.

Je zakázán vstup do Domu s pečovatelskou službou, případné nákupy či léky předávejte obyvatelům u vchodu.

Informace o on-line výuce na základní škole sledujte na jejích stránkách - www.zszb.cz

Děkujeme všem, kteří jakýmkoli způsobem pomáhají.TAXI ZDARMA. 
Licencovaný řidič taxislužby s trvalým bydlištěm v Roztokách nabízí seniorům, handicapovaným či jinak znevýhodněným občanům Roztok a Žalova po dobu vyhlášené karantény (tj. do 24.3.2020, 6:00 hod) své služby v rámci katastru města zdarma. Kontakt: Pavel Brabenec, tel.777 945 581 

---------------------------------------------------------

16. 3. 2020, 17.39

POTŘEBUJETE ROUŠKU?
Vyplňte formulář.

16. 3. 2020, 11.37

Upřímně děkujeme všem, kdo v této složité situaci napomáhají k jejímu zvládnutí.

Vyzýváme všechny občany, aby respektovali mimořádná nařízení a opatření vlády.

Žádáme občany, kteří mají k dispozici roušky, aby je při pohybu na veřejnosti používali. Momentálně nejsou k dispozici, úřad se snaží je získat aspoň pro exponované skupiny.

Velice děkujeme dobrovolníkům, kteří šijí aspoň textilní roušky, lepší je nedokonalá ochrana než žádná. Potřebné kontakty viz předchozí zpráva.

V souladu s nařízením vlády jsou úřední hodiny MÚ Roztoky redukovány na pondělí 8 -11 a středu 13 – 16.

Zkracuje se provoz sběrného dvora v pondělí a ve středu do 15 hodin, ruší se sobotní provoz.

Byla uzavřena všechna dětská hřiště včetně skateparků a venkovní posilovny.

Jednání zastupitelstva města plánované na 25. 3. 2020 je odloženo na neurčito.

Připomínáme možnost pro osamělé lidi hlásit se o výpomoc při nákupech na tel. 731 652 230.

Základní škola intenzivně připravuje systém pro výuku na dálku. O podrobnostech bude informovat. Ti, kteří nemají přístup k internetu nebo výpočetní techniku, se mohou hlásit vedení školy. Se zajištěním těchto prostředků se vynasnažíme pomoci.

Jan Jakob, starosta  

------------------------------------------------

16.3.2020

Mimořádná opatření vlády ze dne 15. 3. 2020 zde.

Sdělení nemocnice RHG zde

Informace o šití roušek v Roztokách zde.

 

Po dobu trvání mimořádných opatření vlády jsou úřední hodiny pro veřejnost pouze:

Pondělí 8 – 11, Středa  13 – 16

Prosíme občany, aby navštěvovali úřad jen v nejnutnějších případech, maximálně využívali elektronickou podatelnu mu@roztoky.cz a platby bankovním převodem.

 

14.3.2020 

Vážení spoluobčané, v zájmu maximálního omezení sociálních kontaktů bude od pondělí 16. 3. 2020 omezen provoz městského úřadu pro veřejnost. Žádáme občany, aby své návštěvy úřadu odložili a aby v maximální možné míře využili možnosti vyřídit si své záležitosti telefonicky nebo e-mailem, v případě platby místních poplatků bankovním převodem.

Zároveň vyzýváme všechny občany, aby v nejbližší době vycházeli z domova jen v nutných případech a aby co nejvíce omezili svůj styk s okolím. Při pohybu mezi lidmi dodržujte bezpečný odstup a samozřejmě dodržujte základní hygienické zásady. Po návratu domů si vždy pečlivě umyjte či vydezinfikujte ruce.

Naléhavě žádáme příbuzné obyvatel domu s pečovatelskou službou, aby minimalizovali své návštěvy. Naši senioři jsou nejohroženější skupinou.

Od soboty 14. 3. 2020 od 12 hodin jsou uzavřena dětská hřiště na ulici Obránců míru a u žalovské školy. Menší hřiště jsou v provozu, ale doporučujeme je využívat jen do počtu návštěvníků, který umožní bezpečné rozestupy.

Rovněž se zastavuje provoz tržiště na Tyršově náměstí.

Děkujeme za pochopení a za odpovědný přístup k sobě i ostatním občanům.

Jan Jakob, starosta

 

Další krizová opatření vlády zde (uzavření restaurací, obchodů a heren)

--------------------------------------------------------

13.3.2020

Krizová opatření vlády zde (zařazení Covid-19 mezi nakažlivé nemoci, uzavření hranic, povolení nedělních jízd kamionů, uzavření sportovišť a tržnic).

Informace k vyhlášení nouzového stavu - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zde

Od pondělí 16.3. bude linkách č. 340, 350 a 359 platit prázdninový jízdní řád. Další informace zde.

Doporučení pro seniory zde. Děkujeme roztockým skautům za distribuci letáků.

Zákaznické centrum SČVK bude od 16. 3. 2020 do odvolání pro osobní návštěvy zákazníků uzavřeno. Je možné ho kontaktovat na tel. 840 111 111, 601 267 267 nebo e-mailem info@scvk.cz. 

12.3.2020

Vláda ČR vyhlásila stav nouze

S účinností od 13. března 2020 od 6.00 hodin jsou až do odvolání zakázány všechny veřejné a soukromé kulturní, sportovní, společenské, náboženské, vzdělávací a další akce s účastí přesahující ve stejný čas počet 30 osob. Zákaz se týká mimo jiné i trhů, poutí, slavností či ochutnávek. Platí i zákaz vstupu veřejnosti do posiloven, koupališť, wellness služeb či saun, ale také do veřejných knihoven a galerií. Přehled vládních opatření zde

 

Další opatření města Roztoky v návaznosti na vyhlášení stavu nouze:

Od 13. 3. 2020 bude do odvolání pro veřejnost uzavřena městská knihovna. Výpůjční doby budou prodlouženy o dobu, kdy bude knihovna mimo provoz.


Od 16. 3. 2020 budou uzavřeny všechny městské mateřské školy. K tomuto kroku jsme přistoupili po důkladném zvážení i při vědomí těžkostí, které to mnohým rodinám způsobí. Vzhledem k závažnosti situace věříme, že toto opatření přijmete s pochopením.


V omezeném provozu bude část MŠ Havlíčkova, a to výhradně pro děti lékařů, zdravotních sester, hasičů, záchranářů, vojáků a policistů. Tito rodiče nechť se ohlásí prostřednictvím ředitelek svých MŠ.  


Doporučujeme i soukromým mateřským školám, dětským skupinám a dalším subjektům poskytujícím péči o předškolní děti, aby rovněž zvážily přerušení provozu z preventivních důvodů.


Jste-li osamělí bez příbuzných a máte potřebu akutní pomoci v souvislosti s nákazou, volejte na sociální oddělení MÚ – tel.: 220 400 260, mimo pracovní dobu 731 652 230. Na tato čísla mohou volat i lidé v karanténě, kterým nemohou nákupy obstarat příbuzní nebo známí.

 

 

Jan Jakob, starosta 

Vladimíra Drdová, radní

 

10.3.2020
Vážení spoluobčané,

k dnešnímu dni platí v Roztokách tato opatření v souvislosti s prevencí proti šíření onemocnění CoVid-19:

Na základě mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví byla přerušena výuka v Základní škole Zdenky Braunerové. Z preventivních důvodů a v souladu s doporučením ministerstva školství byla přerušena též výuka v základní umělecké škole.

Mateřské školy, jichž se mimořádné opatření netýká, zatím zůstávají v provozu, rodiče dětí byli vyzváni, aby zvážili nutnost docházky dětí do MŠ.

Do odvolání je přerušena činnost v klubu seniorů v Havlíčkově ulici.

Žádáme organizátory všech kulturních, společenských a sportovních akcí, včetně zájmových kroužků, aby tyto akce zrušili, a to i při účasti méně než 100 osob.

Apelujeme na občany, kteří pociťují respirační obtíže nebo mají zvýšenou teplotu, aby nenavštěvovali místa, kde se vyskytuje větší počet lidí, tj. např. knihovnu, městský úřad, dům s pečovatelkou službou nebo restaurační zařízení.

Všem občanům doporučujeme, aby dbali na zvýšenou hygienickou péči, vyhýbali se větším shromážděním, omezili osobní kontakty – podávání rukou, platbu bankovkami atd. Zvažte rovněž nutnost cestování hromadnými dopravními prostředky.

Vyzýváme občany k odpovědnosti a ohleduplnosti, zvláště ke starším osobám.

Sledujte prosím sdělovací prostředky i tuto stránku, jejíž obsah budeme podle potřeby průběžně aktualizovat.

Jan Jakob, starosta

Vladimíra Drdová, radní

Infolinky Krajské hygienické stanice pro Středočeský kraj

Infolinka 771 137 070 je v provozu 7 dní v týdnu od 7:00 do 19:00.  V provozu je také linka 736 521 357, a to v PRACOVNÍ DNY od  7:00 do 9:00. Na tyto linky, prosíme, neposílejte sms.

V pracovní době se dle místa Vašeho bydliště obracejte na pracovnice protiepidemických oddělení jednotlivých územních pracovišť:

Vedoucí oddělení MUDr. Dana Taclová, telefon: + 420 234 118 254, e-mail: dana.taclova@khsstc.cz 

Zástupce vedoucího oddělení MUDr. Kateřina Pátková, telefon: + 420 234 118 258, e-mail: katerina.patkova@khsstc.cz 
Referentky: Dana Adamčíková, telefon: + 420 234 118 268, e-mail:
dana.adamcikova@khsstc.cz                      
                    Dana Černá, Dis, telefon: + 420 234 118 269, e-mail:
dana.cerna@khsstc.cz

 

Prosíme Vás, abyste této možnosti využili, jen tak nebude informační linka v pracovní době přetížená a dříve se dovoláte. Děkujeme.

Stránky krajské hygienické stanice:  www.khsstc.cz

 

 

10. 3. 2020

ČSSZ Informace pro rodiče a školská (obdobná) zařízení v souvislosti s uzavřením školských zařízení zde

10. 3. 2020
Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví zakazují konání hromadných akcí nad 100 osob i výuku na školách -
zde

8. 3. 2020
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - COVID-19 - karanténa
zde

6. 3. 2020
Doporučení města Roztoky v souvislosti se šířícím se výskytem koronaviru 
zde.