Katalog podnikatelů

Služby | VzděláníAngličtina - PhDr. Zuzana Suchá - výuka a poradenství

Jsem absolventkou Ústavu translatologie (překladatelství a tlumočnictví) FFUK, obor angličtina a španělština. Přes 20 let se zabývám tlumočením a překlady, pracuji pro přední světové agentury i přímé klienty.
Na českém trhu nabízím od září 2017 v Roztokách u Prahy výuku angličtiny se zaměřením na práci, obchod, podnikání, cestování, finance apod. Dále nabízím jazykové konzultace při tvorbě anglických prezentací, pomoc s nácvikem konkrétního mluveného projevu, idividuální poradenství. Nenabízím výuku začátečníků. Také ohledně překladů se prosím obracejte na konkurenci. Další informace najdete na www.dialekt.cz

e-mail: dialekt@dialekt.cz
www.dialekt.cz