Kameny zmizelých

Připomínka roztockých obětí 2. světové války

Během 2. světové války přišlo o život v důsledku německé okupace nejméně 64 roztockých obyvatel. To představuje více než dvě procena předválečné populace města. Téměř dvě třetiny z nich byli občané židovského původu, zbývající třetina pak příslušníci domácího odboje popravení nacisty, vězni koncentračních táborů, oběti bombardování, padlí v Květnovém povstání a padlí příslušníci če. zahraniční armády. 

Na základě archivního výzkumu se podařilo určit poslední adresu u celkem 45 z nich. V letech 2018–2021 byly do dlažby před domy, z nichž tito naši spoluobčané nastoupili cestu bez návratu, zasazeny tzv. Kameny zmizelých (Stolpersteine), zhotovené z velké části duchovním otcem dnes už celoevropského projektu, německým sochařem Gunterem Demningem.