Svátky hudby v Roztokách

V neděli 23. června v 17:00 se uskuteční v pořadí již devatenáctý koncert Filharmonického komorního orchestru v roztockém Zámku. Rok české hudby je věnován Bedřichu Smetanovi (200 let od narození) a Antonínu Dvořákovi (120 let od úmrtí). První z těchto hudebních skladatelů období romantismu věnoval tvorbě pro smyčcové soubory menší pozornost, i když jeho dva smyčcové kvartety jsou proslulé po celém světě. Pro komorní orchestr zkomponoval celou řadu skladeb Antonín Dvořák: Nokturno, Dva valčíky, Humoreska, Cigánské melodie, Serenáda E dur. Tyto a ještě další, jako překvapení, jsme přichystali na příští vystoupení. Pořadatelem je Středočeské muzeum; donátory Středočeský kraj, Město Roztoky, Nadace život umělce, Baobab, vinařství Staňo Mádl, Aleš Machalický. Všem za podporu patří dík.

Další koncert v září (22.9.) bude společně s Radkem Baborákem, jedním z nejlepších hráčů na lesní roh vůbec.

Vstupenky a další info na stránkách Středočeského muzea v Roztokách.

Datum: 23. 6. 2024 17:00
Adresa: Středočeské muzeum Roztoky

Více zde