Přednáška Roztočtí občané v rudé armádě v bojích ruské občanské války 1917-1920

Druhá přednáška z přednáškového cyklu “V těžkých dobách: příběhy roztockých občanů v 1. pol. 20. století

Přednáškový cyklus, který přiblíží vybrané kapitoly z života obyvatel Roztok a Žalova v dramatické první polovině 20. století. Přeneste se s námi do minulosti a připomeňte si období první republiky, nacistické okupace a mnohé další. Pozvání přijali i historikové z Vojenského historického ústavu a Muzea československých legií.

15. května 2024 | Čs. legie ve zkušenosti roztockého starosty Bedřicha Jaurise | přednáší archivář muzea Bc. Tomáš Drábek

5. června 2024 | Roztočtí občané v rudé armádě v bojích ruské občanské války 1917–1920 | přednáší vojenský historik Mgr. Vlastimil Křišťan a archivář muzea Bc. Tomáš Drábek

4. září 2024 | Roztocké obrněné vlaky v Květnovém povstání 1945 | přednáší historik Vojenského historického ústavu Mgr. Tomáš Jakl

2. října 2024 | Roztočtí občané ve víru 2. světové války | přednáší historik Vojenského historického ústavu PhDr. Jiří Plachý, Ph.D.

6. listopadu 2024 Roztoky proti totalitě: roztočtí občané perzekvovaní po únoru 1948 | přednáší historik Vojenského historického ústavu PhDr. Jiří Plachý, Ph.D.

Přednášky se budou konat vždy první středu v měsíci (s výjimkou května) od 18:00 v Historickém sále zámku.

Datum: 5. 6. 2024 18:00
Adresa: Středočeské muzeum Roztoky - Historický sál

Více zde