Investice, dotace

Plán investic města Roztoky na rok 2022

 

Realizované investice:

Nová budova základní školy "Cihelna"

Investiční náklady:

Z toho dotace:

Realizace:  2019 - 2021

 

 

Mateřská škola v Tichém údolí

Příjemce dotace - Město Roztoky Realizace v letech 2017 - 2020. Cíle projektu bude dosaženo prostřednictvím vybudování nové třídy MŠ v budově městské vily. Současně bude zajištěn bezbariérový přístup do objektu a realizovány budou také vhodné a bezpečné úpravy venkovního prostranství objektu.

Nová cisternová automobilová stříkačka pro SDH

Projekt "Dodávka nové cisternové automobilové stříkačky pro potřeby jednotky SDH Roztoky u Prahy" byl spolufinancován z evropských fondů.

Předmětem projektu je pořízení nové cisternové automobilové stříkačky (dále jen CAS) vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 3000 l/min. podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšená“ (CAS schopná provozu na všech komunikacích a částečně i mimo komunikace), v provedení „VH“ (speciálním pro velkoobjemové hašení) a v modifikaci pro šest osob a hmotnostní třídy S (typ CAS 30 9000/540 S2R na podvozku 6x6). Konečným příjemcem předmětu projektu je jednotka SDH Roztoky u Prahy. Projekt bude dokončen v červnu 2020.

 

Úpravy prostor na Levém Hradci

Projekt „Úprava prostor na Levém Hradci“ byl spolufinancován z evropských fondů

Úpravy prostor na Levém Hradci sestávaly ze zřízení pietního prostoru v sousedství nového hřbitova, kde byla opravena celá západní zeď hřbitova, opravena fasáda objektu bývalého kuželníku, zřízeno kolumbárium s 80 urnovými místy a rozptylová loučka. Celý prostor byl zkultivován, zbudovány zpevněné, sadové cesty a relaxační místo Vyhlídky sv. Ludmily. Byl zrekonstruován jižní vstup do tohoto prostoru, opravena jižní zeď a zrekonstruováno podium před ní. Projekt byl dokončen v září 2018.