Informace o doručování písemností

INFORMACE O DORUČOVÁNÍ PÍSEMNOSTÍ

Informace o doručování písemností osobám s trvalým pobytem na adrese ohlašovny

Nám. 5. května 2, 252 63 Roztoky.

Městský úřad Roztoky upozorňuje, že od 1. 1. 2016 platí povinnost ohlašoven, v jejichž sídle má fyzická osoba trvalý pobyt, zajistit vhodné místo, kde bude možné uložit oznámení o uložení zásilky a výzvu s poučením (§ 10c zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, v platném znění).

Oznámení o uložení  zásilky  a  výzvy s poučením pro občany, kteří mají adresu trvalého pobytu Nám. 5. května 2, 252 63  Roztoky, se ukládají na podatelně Městského úřadu Roztoky, Nám. 5. května 2, 252 63  Roztoky. V této souvislosti upozorňujeme, že Městský úřad Roztoky umožňuje v souladu s výše uvedenou právní úpravou pouze uložení oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením, nikoli již zásilky samotné. Městský úřad Roztoky není ze zákona oprávněn přebírat soukromou korespondenci fyzických osob. Vlastní zásilky zasílané osobám s adresou trvalého pobytu Nám. 5. Května 2, 252 63  Roztoky, jsou ukládány u pobočky České pošty - Roztoky u Prahy  252 63, Tyršovo náměstí 2221.

Dále upozorňujeme, že z výše uvedené povinnosti ohlašoven nevyplývá povinnost ohlašoven aktivně informovat občany s trvalým pobytem na adrese ohlašovny o tom, zda ohlašovna obdržela oznámení o uložení zásilky či výzvy s poučením.

V zájmu každého občana by mělo být učinění takových opatření, aby mu mohly být písemnosti doručovány tam, kde se fakticky zdržuje, případně využití všech možností vyplývajících z platné legislativy (např. zajištění ,,odnosu“ nebo ,,dosílky“ na poště, zřízení P. O. BOXU na poště, zřízení datové schránky).

 

Informační leták MV ČR - Máte evidovánu adresu trvalého pobytu na adrese sídla ohlašovny??