Husův sbor Církve československé husitské

Husův sbor Církve československé husitské
Jeronýmova 515
Roztoky
Tel: 220 951 051

Husův sbor Církve československé husitské
Penzion pro seniory Horizont
Na Vrchmezí 8
Praha 6 - Suchdol

www.ccsh-roztoky.webnode.cz

Pravidelná shromáždění v Husově sboru v Roztokách a v Suchdole

Bohoslužby:      neděle v 9 hod. v Husově sboru Roztoky
                         poslední sobota v měsíci v 9.30 v Praze 6 - Suchdole

Pastorační rozhovory, modlitební ztišení:     středa v 10 hod.

Biblické hodiny:    úterý v 14,45 hod. Suchdol
                             čtvrtek v 15 hod. Roztoky
Nedělní škola:    neděle po 10 hod. - setkání dětí, rodičů, výlety, hry, malování, zpívání 1x měsíčně

Klub JERONÝM:   poslední středa v měsíci v 19 hod., večerní setkání a rozhovory nad Biblí

Kolumbárium:   v neděli 9 - 12 hod., ve čtvrtek ve 14-16 hod., či po tel. dohovoru

Pravidelná shromáždění Husův sbor CČSH v Roztokách a v Suchdole

Křesťanská kavárna v Husově sboru

Každý čtvrtek od 14:00 - 16:00 hod. bude možné posedět s přáteli u kávy či čaje, pohovořit si, přečíst si knihu, poslechnout hudbu, setkat se se známými apod. Vždy první čtvrtek v měsíci si každý může zazpívat s harmonikou. Srdečně zveme zvláště Vás, kdo nechcete být doma sami. Přijďte!

Jarmila Kučerová - farářka CČSH

 

Pomoc v nouzi

Husitská diakonie CČSH v Roztokách nabízí pomoc těm, kdo jsou v těžké životní situaci, nemocní či zcela sami. Naše pastorační asistentka dohlédne u nemocných, pohovoří, doprovodí k lékaři, pomůže snákupem, zajde na návštěvu do nemocnice podle domluvy.

Volejte na farní úřad CČSH, tel.: 220 951 051. Práce v terénu pondělí - pátek
Úřední hodiny: po, út, pá: 9 - 11 hod, odpoledne návštěvy v rodinách, nemocnicích, Domě peč. služby
Kolumbarium otevřeno v úřed. hodiny, ve čtvrtek 14 - 17 hod, v neděli 9 - 12 hod. na zazvonění nebo po telef. dohodě.


Kazatel  Církve československé husitské v Roztokách Alberto Rocchini nabízí lidem rozhovory a pomoc při řešení složitých  životních situací, při ztrátě zaměstnání, narušení osobních vztahů v rodině, v zaměstnání, nemoci, rozvodu, ztrátě partnera apod. Tato nabídka platí také pro děti každého věku, které si nevědí rady při řešení své těžké situace a hledají pomoc.

Setkání probíhají v klidném a diskrétním prostředí Husova sboru každý čtvrtek od 17 hod. V akutních situacích je možné uskutečnit schůzku kdykoli po domluvě. 

Tel.: 775 074 537/  F.ú.: 220 951 051

E-mail: albertorocchini@seznam.cz nebo no.ccsh.roztoky@seznam.cz