Důležité kontakty

HZS tísňové volání 150
Hasiči Roztoky (SDH Roztoky www stránky) 950 846 097
Hasiči - Velitel HZS Roztoky, Vladimír Došek 724 181 654
Pražská energetika - poruchy 224 915 151
Středočeská plynárenská (horní Roztoky) - poruchy 737 200 855
Pražská plynárenská (dolní Roztoky) -poruchy 1239
Policie ČR 158
Policie ČR Libčice nad Vltavou
                                             fax
974 882 730
233 930 788

Městská policie Roztoky (www stránky)

602 666 458
730 511 988
220 910 468

Rychlá zdravotní záchranná služba 155
Lékařská služba první pomoci Řevnice 257 721 777
Nemocnice Roztoky - sekretariát (www stránky) 220 911 032
Lékárna Masarykova ul. 220 911 585
Lékárna Tyršovo náměstí 220 514 506
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. - Zákaznické centrum Roztoky
(www stránky)

417 807 082
417 807 083

ICN centrála 220 394 111
Technické služby 220 912 059
733 602 094
Jez Klecany 220 911 730
Přívoz Klecany 284 890 074
Odtahová havarijní služba ABA 1240
Dispečink ÚAMK - pomoc motoristům 1230
Zámečnická pohotovost (zámečníci/instalatéři) - Non-stop

777 320 420

Nádraží Roztoky 972 227 115/
972 225 815 
Česká spořitelna - pobočka Roztoky 956 724 390
Pošta - peněžní + listovní 954 225 263
SPROM - sdružení 233 910 960

Správce bytového a nebytového fondu města Roztoky
holik@roztoky.cz

220 911 524
Středočeské muzeum 233 029 011
Středočeské muzeum - ředitelka 606 474 839
Telecom - poruchy 13129
Telecom - informace 1180
MÚ ústředna 220 400 211
Průvodce po Levém Hradci 776 651 596
 
MěÚ Černošice, Podskalská 19, P-2 - ústředna

221 982 111

Finanční úřad Praha-Západ, Na Pankráci 95, P-4 - ústředna

261 371 111

Úřad práce ČR, Krajská pob.v Příbrami, územní pracoviště Praha-západ, Dobrovského 1278/25, Praha 7-Letná
Úřední hodiny: Po, St 8:00-12:00, 13:00-17:00 hod., Út, Čt, Pá 8:00-11:00 hod.

950 152 111

 

Kontakty na další instituce ze sociální oblasti

Úřad práce, krajská pobočka Příbram, kontaktní pracoviště pro Prahu západ,

Dobrovského 1278/25, Praha 7 - Holešovice (Letná)                                   tel:  950 152 111

Spojení: výstupní stanice Letenské náměstí, č. tramvaje 8 ze stanice Nádražní Podbaba, z Vítězného náměstí č. 26 a 5.
Zde se vyřizuje: evidence uchazečů o zaměstnání, dávky pro nezaměstnané, dávky v hmotné nouzi, dávky pro zdravotně postižené
Úřední hodiny: Po, St 8.00-17.00 hod. s polední přestávkou 12-13 hod., Út, Čt, Pá  8.00-11.00 hod.

Evidence uchazečů o zaměstnání:

Jitka Pankratzová  - pro oblast Roztoky         950 152 359  jitka.pankratzova@uradprace.cz

Dávky pomoci v hmotné nouzi  (příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc) - rozděleno dle příjmení žadatelů: 

Soňa Petržílková - pro oblast Roztoky 950 152 274 sona.petrzilkova@uradprace.cz
Ing. Barbora Panáčková  950 152 328 barbora.panackova@uradprace.cz
Lucie Čermáková 950 152 278 lucie.cermakova@uradprace.cz
Hana Kotábová  - vedoucí odd. 950 152 324 hana.kotabova@uradprace.cz

      

                                                                                                  
Dávky pro zdravotně postižené (příspěvek na péči , na mobilitu, na zvláštní pomůcky, žádosti o přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením)

Romana Malknechtová - vedoucí referátu příspěvku na péči a dávek osob zdravotně postižených

                                                                        950 152 358  romana.malknechtova@uradprace.cz

Anežka Šedová                 příspěvek na péči      950 152 374  anezka.sedova@uradprace.cz     

Hana Vlčková    příspěvek na zvláštní pomůcky  950 152 304  hana.vlckova@uradprace.cz
                         Žádosti o průkazy ZTP a příspěvek na mobilitu  Městský úřad Černošice, územní pracoviště Praha, Podskalská 19, Praha 2:

Sociální prevence:
Mgr. Martin Dub   
kurátor pro děti a mládež       221 982 474

Sociální pomoc: parkovací průkazy pro osoby zdravotně postižené, držitele ZTP a ZTP/P

Bc. Jana Blehová                                               221 982 249    jana.blehova@mestocernosice.cz

Dagmar Vosyková                                              221 982 222   dagmar.vosykova@mestocernosice

Mikuláš Fečo         sociální kurátor                      221 982 208    mikulas.feco@mestocernosice.cz

 

Sociálně - právní ochrana dětí (opatrovnictví, problematika týrání dětí,  náhradní rodinná péče, pěstounská péče…..) od 1.11.2015 detašované pracoviště na adrese: Praha 2, Václavská 12

Vedoucí oddělení SPOD                                         221 982 384, 727 845 991
Sociální pracovnice pro Roztoky - p. Ligrová       221 982 203, 721 448 443
Vedoucí oddělení náhradní rodinné péče             221 982 246, 725 564 042
                                                                                                    

Úřední hodiny: Po, St  8.00-17.00 hodin, Út, Čt, Pá 8.00 -12.00 hodin.

                                       

Okresní správa sociálního zabezpečení Praha západ, Sokolovská 855/255, Praha 9

Automatická ústředna: 284 005 111 - dle potřeby přepojí na jednotlivá oddělení OSSZ Praha západ
Vyřizuje: nemocenské pojištění zaměstnanců, žádosti o dávky důchodového pojištění, nemocenské a důchodové pojištění OSVČ, lékařská posudková služba

Oddělení důchodového pojištění

Průšová Michaela  284 005 350  - vedoucí oddělení  284 005 351, 284 005 352

Úřední hodiny klientského centra pro sepisování důchodů: pondělí, středa 8-17 hodin
                                                                          úterý, čtvrtek 8-14 hodin, pátek 8-13.00 hodin

Všeobecná zdravotní pojišťovna, pobočka Praha západ, Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 

Tel. 952 222 222 úřední hodiny: Po, St   8.00-17.00 hodin, Út, Čt 8-16 hodin, Pá 8.00-13.30 hod.            

Domácí zdravotní péče

- poskytování odborné zdravotní péče kvalifikovaných zdravotních sester přímo v domácnosti pacienta

Home Care Services s.r.o. - pobočka pro Středočeský kraj , Kladno, Huťská 211, Kladno     

Od  7.00 - 16.00 hod. telefon  312 619 145,  777 725 526     fax 312 619 145    

Charita Neratovice, U Závor 1458, Neratovice - tel. 315 685 190    731 610 563

Půjčovny kompenzačních pomůcek

Praha 6, Papírenská 1                tel. 723 347 806 

Poskytování sociálních služeb osobní asistence:

Hewer, z.s. Černokostelecká 2020/20, Praha 10 -  služby se poskytují 24 hodin denně, 7 dní v týdnu vč. víkendů a svátků    736 505 554, 736 505 545 / ústředí 274 781 341

                vedoucí střediska pro Středočeský kraj                               p. Věra Bučková  736 505 554

                telefonické informace  o službách poskytuje v pracovní dny  od 8.00 do 16.30 hodin

Městský úřad Roztoky, nám. 5. Května 2 - pracoviště Jungmannova ul. 1020 oddělení sociální a DPS odboru vnitřních a sociálních věcí vyřizuje:

- poskytování základního poradenství v sociální oblasti

- žádosti o poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtu města pro sociálně potřebné občany (jednorázové výdaje, které ze svých běžných příjmů nejsou schopni uhradit - výdaje musí být řádně zdůvodněné a doložen příjem žadatele)

- žádosti o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou

- žádosti o poskytnutí pečovatelské služby (pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy - donáška obědů, pomoc při zajištění chodu domácnosti - úklid, pochůzky, nákupy, praní a žehlení prádla, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím). Fakultativní služba pedikúra je poskytována v případě, že je zároveň odebírána služba základní. Úkony pečovatelské služby jsou poskytovány za úhradu v souladu s Vyhláškou MPSV.

- žádosti o ustanovení zvláštního příjemce důchodu

- žádosti o přidělení sociálního bytu

 

Ing. Kateřina Lukášová 220 400 229 Mob: 734 446 118 lukasova@roztoky.cz
          

Úřední hodiny: pondělí, středa  8.00 - 18.00, v ostatní dny po telefonické dohodě

Pečovatelky:  Štěpánka Pencová 721 402 140
                       Petra Kvítková   
    730 962 510

kancelář v  DPS 220 912 092 
František Mašín 733 123 656  - řidič PS