Dotazník - Domov seniorů

Vážení spoluobčané, obracíme se na Vás s prosbou o vyplnění krátkého dotazníku. Město Roztoky plánuje v budoucnu výstavbu domova seniorů s možností části lůžek využít jako domov pro handicapované spoluobčany. Příprava projektu je v počáteční fázi a než se začnou práce na studiích a následné dokumentaci, rádi bychom znali Vaše přání a potřeby týkající se této oblasti. Vaše odpovědi nám velmi pomohou při sestavování koncepce pro budoucí výstavbu výše uvedeného domova.

Odpovědi na níže uvedené otázky se týkají osoby, která má zájem, třeba i ve vzdálenějším budoucnu o využívání uvedeného zařízení. Pokud vyplňujete dotazník za své blízké či nemohoucí spoluobčany, odpovídejte prosím tak, jako by tento dotazník vyplňovali oni sami.

Pokud jsou pro vás některé otázky příliš osobní, nemusíte na ně odpovídat.

Jste muž nebo žena?


Uveďte prosím své trvalé bydlištěUveďte prosím svůj věk


Uvažujete o pobytu v Domově seniorů (i výhledově),
ev. v jiné pobytové službě?

(Můžete zaškrtnout více odpovědí, které odpovídají Vaší situaci.)

Je cena za pobyt v Domově seniorů je pro Vás důležitá?Jaké ubytování v Domově seniorů byste požadovali?Jaké služby by měl Domov seniorů nabízet?

Do jaké skupiny byste se zařadil/a?

 

Děkujeme za Vaše odpovědi.

Za pracovní skupinu pro přípravu výstavby domu seniorů

Vladimíra Drdová
radní pro školství a sociální věci