ze dne popis stav obrázek řešitel
25.10. 2013

Dne 24.10.2013 autobusovy spoj č.340 s údajnou návazností na vlakový spoj do Prahy přijel do zastávky Roztoky nádraží v 10,00 tedy v čas odjezdu vlaku na Prahu. V posleních týdnech cestuji v dopolednich hodinach a neni to prvni pripad, kdy nebylo možné přestoupit na vlak. Zdá se, že důvodem zdržení je velký počet cestujících, kteří nastupují na předcházejících zastávkách, takže autobus nemůže dojet z konečné na nádraží za plánovaných 8 minut. Bylo by vhodné dojednat s dopravcem změnu jízdního řádu tak, aby bylo možné přestup realizovat. Kromě toho, je obecně známé, že autobusové spoje (nejen v tomto čase) jsou často tak plné.že řidiči některé cestující nevpustí do autobusu.

Reakce:

Dobrý den, děkujeme za podnět, požadavek na změnu jízdního řádu uplatníme při vyjednávání s ROPIDem, kterému Váš podnět zároveň přeposíláme.

Jaroslav Drda, tajemník MÚ

 
Odloženo tajemník MÚ
2.11. 2013

Dobrý den, navrhuji v ulici Obránců Mírů (úsek od křižovatky vedle dětského hřiště ke křižovatce s ulicí Hálkova) vybudovat 3 zpomalovací prahy pro auta, která tam jezdí neúměrně vysokou rychlostí. Jednak se v těchto místech pravidelně pobybuje mnoho dětí (prevence) a jednak v létě téměř nelze otevřít ani větračku, protože pak má člověk pocit, že auto projíždí přímo v jeho pokoji. Navíc provoz v tomto úseku je rok a od roku vyšší. Děkuji.

Reakce:

Dobrý den, Váš návrh předložíme radě města. Upozorňuji ale předem na to, že uvedený úsek je ve schválené trase nové příměstské autobusové linky a že by s umístěním retardérů musel souhlasit ROPID. Dále by musel být vypracován projekt a předložen spolu se žádostí k projednání DI Policie ČR a MěÚ Černošice – oddělení dopravy a správy komunikací.

Zároveň podotýkám, že umístění retardérů hluk od projíždějících aut nesníží, ale naopak - brzdění a opětovné rozjíždění aut zvyšuje hlučnost i množství emisí.

Jaroslav Drda, tajemník MÚ

 
Odloženo rada města
20.11. 2013

Dobrý den,nevímjestli funguje naše městská policie,ale mohla by párkrát během dne zajet na obhlídku k 4eské spořitelně Do ul. Hlouchova.Auta tady stojí v zákazu vjezdu(někteří si jezdí až před vchod),dále auta stojí a brání v přecházení chodců pres silnici(podél ul Lidická) a jako v neposlední řadě stojí auta na žluté čáře před výjezdem z parkoviště pro SVJ Lidická 1734.Děkuji Kotásek

Reakce:

Dobrý den, Váš podnět předávám panu starostovi, který je velitelem městské policie, i vedoucímu strážníkovi.

Jaroslav Drda, tajemník  MÚ  

 
Odloženo starosta
28.5. 2014

Dobrý den. V ulici Na Panenské jsou umístěny kontejnery na tříděný odpad nevhodně na místech určených pro parkování. Tím vytvářejí nebezpečnou situaci, protože brání řidičům ve výhledu a hrozí vběhnutí dětí pod projíždějící automobil. Dále zcela neoprávněně obsazují několik míst, vyhrazených pro parkování. Tím omezují parkování automobilů v této části ulice Na Panenské a opět díky tomu vznikají nepřehledné dopravní situace, protože řidiči parkují kde se dá. Dle mého názoru je tento stav v rozporu s § 5 Zákona o pozemních komunikacích : (1) Silnice je veřejně přístupná pozemní komunikace určená k užití silničními a jinými vozidly a chodci. Silnice tvoří silniční síť. a dále § 19 Obecné užívání (1) V mezích zvláštních předpisů upravujících provoz na pozemních komunikacích 2) a za podmínek stanovených tímto zákonem smí každý užívat pozemní komunikace bezplatně obvyklým způsobem a k účelům, ke kterým jsou určeny . Dle výše uvedených paragrafů zákon neumožňuje na silnici umisťovat kontejnery na tříděný odpad. Žádám o umístění kontejnerů mimo komunikaci. Nejlépe v jiné části Roztok/Žalova. Pavel Rousek Na Panenské 1839 ROZTOKY

Reakce:

Vážený pane Rousku, stanoviště kontejnerů v ul. Na Panenské vzniklo na základě usnesení rady města č. 98-4/12 ze dne 2. 4. 2012. Je uvedeno i v Příloze č. 1 obecně závazné vyhlášky Města Roztoky č. 2/2010 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Předmětný pozemek je ve vlastnictví Města Roztoky a to jako vlastník  rozhodlo o jeho využití.  Nejedná se tedy o parkoviště a nevztahují se na něj Vámi citované paragrafy zákona o pozemních komunikacích.

Odbor správy, rozvoje města a životního prostředí

 

 

 

Bohužel, koše v této oblasti zatím instalovat a obsluhovat nelze, protože pozemky, na kterých jsou vybudované komunikace, nejsou zatím ve vlastnictví města Roztoky. Všechny pozemky jsou stále ve vlastnictví firmy Talora.

Eva Maršíková, vedoucí oddělení životního prostředí

 
Odloženo Technické služby
14.2. 2015

Všechny kontejnery na tříděný odpad jsou v širokém okolí našeho bydliště v Roztokách vybaveny příliš malým otvorem, do kterého nelze házet zavázané naplněné pytle tříděného odpadu z domácnosti a musíme tento tříděný odpad vozit do Prahy.

Reakce:

Dobrý den, kontejnery na tříděný odpad nejsou určeny pro vkládání pytlů s odpady,  ale pro jednotlivé drobné předměty. Pytle nemusíte vozit do Prahy, v Roztokách je pro tento účel zřízen sběrný dvůr.

Technické služby

 
Odloženo Technické služby
20.2. 2015

Vážený pane Drdo,děkuji Vám za zajištění opravy stání pod kontejnery v ulici Nad vinicemi. Byla to blesková akce a to je dobře, když se věci nevlečou do nekonečna. Vážíme si toho a budeme se starat o čistotu v okolí sběrných nádob. Mohu Vás poprosit o zajištění dalšího požadavku z oblasti pořádku a údržby. Tentokrát se jedná o část pozemku, který je jistě v majetku města, a sice při výjezdu z Roztok tunelem pod tratí, vlevo v místě bývalé klubovny vodáků. Okolí připomíná bývalý pobyt bezdomovců. Bylo by možné zde provézt úklid a posekat mnoho let neposekanou trávu? Z protilehlé strany silnice se konečně na moji žádost a několikerou urgenci, začalo s údržbou a čistěním železničního náspu od náletové zeleně. (majetek žel. a doprav. cesty). Děkuji Vám za pochopení a ochotu zařídit věci, které nebyly dlouho zajištěny a provedeny. S pozdravem Ryšánová

Reakce:

Dobrý den, tyto pozemky nejsou ve vlastnictví města. Chystá se tam ale dobrovolný úklid, který organizuje pan Macák tuším na 18. 4. Technické služby přistaví kontejner na odpadky.

J. Drda

 
Odloženo Technické služby
31.8. 2015

Dobrý den, rád bych upozornil na veliký nedostatek údržby silnice v Roztokách jmenované ulice Za cihelnou, která si zaslouží normalní asvaltovou cestu jako mnoha ulic tady u Nás v okolí. Prochází tady deně mnoho lidí s detmi, pejsky a projede i hodně aut, kteří práší a je to velmi nepříjemné. Kdykoliv kdy zaprší stéká velké množství vody a ničí komunikaci, kterou pak ostatní lidé opravují navezenou hlínou či jinou alternativou rešení. Prosím udělejte s tím honem rychle něco, budeme velice rádi a zaručeně to bude věem kuprospěchu. Moc Vám děkuju za pochopení

Reakce:

Dobrý den, s rekonstrukcí ulice Za Cihelnou včetně výměny vodovodního řadu se do budoucna počítá, momentálně se ale řeší problém s vlastnictvím pozemků - velká část pozemků pod komunikací není ve vlastnictví města, budou se muset nejdříve vykoupit.

Jaroslav Drda, tajemník MÚ

 
Odloženo Technické služby
10.10. 2015

Vážený pane Drdo, dovoluji si Vás požádat o zajištění odvozu klestí, které zřejmě nasbírali brigádníci v Tichém údolí již před nějakým časem. Je zde asi 20-30 hromad, uložených podél cesty a potoka směrem od Maxmiliánky dále do Únětic. Místama již toto klestí začíná zarůstat travou, tak by bylo dobré jej do zimy odstranit. Děkuji Vám za Vaši ochotu a zajištění tohoto požadavku. Ryšánová

Reakce:

Vážená paní Ryšánová, tyto pozemky nepatří městu. Můžeme pouze vyzvat majitele ke zjednání nápravy.

J. Drda

 
Odloženo Technické služby
12.10. 2015

Dobrý den, vzhledem k opakovaným výpadkům tel.linky a nefunkčnosti internetu se na Vás obracím s dotazem ohledně optických kabelů v místě ulice U Zastávky. Slyšela jsem, že je to práce jiné firmy a ne města, ale vy jste museli dávat souhlas s provedením a dokončením prací, vždyť je to na pozemku města. Bude toto vedení někdy fungovat. Děkuji za odpověď. Mgr. J.Čapková

Reakce:

Dobrý den,

optické kabely patří společnosti Connect plus, s.r.o., Učňovská 100/1, Praha 9 - Hrdlořezy. Město jí pouze odsouhlasilo věcné břemeno vedení kabelů pod městskými pozemky. Ohledně zprovoznění optické sítě se prosím obraťte přímo na tuto společnost.

J. Drda, tajemník

 
Odloženo Technické služby
18.1. 2016

Prosím o zametení a hlavně dostatečné posypání cesty od hasičů dolů k nádraží. Pokud ne o život tak o úraz jde určitě. Zábradlí se také nedá chytit, protože z okraje cesty je velmi špatně dosažitelné, hlavně v nejprudší části. Děkuji. PS

Reakce:

Dobrý den, požadavek jsme předali Technickým službám.

 
Odloženo Technické služby
7.6. 2016

Dobrý den, měla bych prosbu, zda by šlo změnit neudržované roští v Přemyslovské ulici u zastávky autobusu na nějaký hezký trávník s rozkvetlými lučními kvítky jako je nyní v parku v Roztokách na náměstí. Toto co je v Žalově je hrůza roští s bezinkami. Děkuji Kazdová J. Přemyslovská ul.

Reakce:

Dobrý den, pozemek bohužel není v majetku města.

Jaroslav Drda, tajemník MÚ

 
Odloženo Technické služby
9.8. 2016

V blízkosti křižovatky ulic Bořivojova a Přílepská, mnoho polámaných větví okolo velkých topolů. Po techto stromech se rozrůstá i popínavý plevel.

Reakce:

Dobrý den, předáno technickým službám.

J. Drda, tajemník MÚ

 
Odloženo Technické služby
23.9. 2016

Na křižovatce ul. Bořivojova a Přílepská brání dostatečnému výhledu topol. Stejná situace je při výjezdu z budovy PV Roztoky. Bylo by možné ořezat spodní větve alespoň do výšky 2m. tak aby bylo vidět na vozidla přijíždějící ze strany Velkých Přílep. Děkuji

Reakce:

Dobrý den, požadavek jsme předali oddělení životního prostředí.

Jaroslav Drda, tajemník MÚ

 
Odloženo Technické služby
7.12. 2016

Dobrý den, prosím o odstranění nedostatku spočívající v námraze chodníku u ulice Přílepská1920 směrem k zastávce autobusu. Dnes ráno byl chodník kluzký. Hrozí nebezpečí úrazu. Zároveň prosím, aby se tato situace neopakovala. Děkuji Rybáková

Reakce:

Dobrý den, Váš požadavek předám technickým službám, ale obávám se, že zajistit, aby se na chodníku v zimě netvořila námraza, nebude v jejich silách.

Jaroslav Drda, tajemník MÚ

 
Odloženo Technické služby
4.1. 2017

Vážený pane Drdo, dovoluji si upozornit na soadané a neodklizené listí v dolní části Roztok,na chodníku v ulici Nádražní, po celé její délce. Bylo by dobré toto vykonat ještě před příchodem velkých mrazů. Děkuji za vyřízení. Ryšánová

Reakce:

Děkuji za upozornění, požadavek předávám Technickým službám.

J. Drda

 
Odloženo Technické služby

Stránky: 1 2 3 4 5 6 7 8 9