Církve

Husův sbor Církve československé husitské

Jeronýmova 515, Roztoky
Bohoslužby: neděle 9:00

Církev Československá husitská je křesťanskou církví. V Roztokách CČSH působí od roku 1923, ale samotná budova sboru byla postavena ve 30. letech. V současné době zde působí dvě farářky Mgr. Kristýna Ptáčková a Mgr. Jarmila Kučerová. Roztocká náboženská obec pečuje i o věřící a duchovní potřeby obyvatel z blízkého okolí - tj. ze Suchdola, kde sídlí církevní penzion pro seniory Horizont a dále z Klecan, Řeže, Libčic, Husince, Únětic... Každou neděli od 9 hodin se konají bohoslužby v Husově sboru v Roztokách. Jednou týdně se scházíme se ke křesťanské meditaci, každý čtvrtek odpoledne probíhá kavárna pro seniory. Děti a mládež mají setkání vždy 1. neděli v měsíci po bohoslužbě. Připravujeme zájemce ke svátostem - křest, biřmování, Večeře Páně, manželství, útěcha nemocných. Poskytujeme pastorační rozhovory lidem v různých životních situacích. Provozujeme diakonickou pomoc potřebným - zájemci o rozhovor, návštěvu, příp. přivezení nákupu či doprovod k lékaři nás mohou kontaktovat, abychom danou pomoc zajistili. 

Sbor je také vyhledávaným místem pro poslední rozloučení a přilehlá zahrada je využívána ke komunitním setkáním (snídaně na podporu Fair Trade, Dětský den, zahradní slavnosti...) ale i pro svatby a další slavnostní příležitosti. Zázemí sboru v současné době poskytujeme i pro práci s válečnými uprchlíky. 

Církev československá husitská se snaží předávat poselství Ježíšovy dobré zprávy způsobem srozumitelným člověku dneška. Naslouchá lidem kolem sebe, jejich otázkám, nadějím i problémům a dosvědčuje jim Krista. Zároveň se snaží uchovávat hodnoty české duchovní tradice. Vítáme všechny lidi dobré vůle, kteří mají zájem o duchovní růst a poznávání křesťanských hodnot i společenství podobně smýšlejících lidí. 

Kontakt: www.ccsh-roztoky.cz774 157 685 | ptacek.kristyna@gmail.com nebo no.ccsh.roztoky@seznam.cz


Ilustrační fotky

Evangelický sbor v Roztokách

Činnost Českobratrské církve evangelické v Roztokách byla po více než 30 letech obnovena v roce 2016. Od roku 2021 má navíc svého vlastního duchovního, respektive duchovní, farářku Annu Pokornou. V Roztokách se dnes evangelíci schází k bohoslužbám každou 1. a 3. neděli v měsíci ve vile č. 125 v Tichém údolí. Pravidelně také pořádají biblické hodiny pro děti i dospělé a duchovní setkání pro rodiče s malými dětmi, nepravidelně pak různé besedy se zajímavými hosty. Rovněž rádi spolupracují s místními spolky, kdykoli je k tomu dobrá příležitost.

Jedná se o ekumenicky otevřené společenství, vítáni jsou lidé všech generací i vyznání, ať už je jejich duchovní cesta jakkoli klikatá (nebo teprve na počátku). Za klíčové hodnoty toto společenství považuje víru, naději a lásku, dále pak vzájemný respekt člověka k člověku, naslouchání jeden druhému, občanskou odpovědnost a solidaritu s potřebnými.

Kontakt: 605 345 299roztoky@evangnet.cz | roztoky.evangnet.cz