Biopopelnice

V roce 2023 bude svážen bioodpad z biopopelnic v období březen až listopad vždy v úterý ve 14denním intervalu. Město je rozděleno do dvou svozových oblastí, svoz bude probíhat již od 6 hodin ráno.

K odvozu bioodpadu se můžete připojit – o biopopelnici a zařazení do svozu požádat.

Liché týdny (úterý)

První svoz se uskuteční 14. 3. 2023, poslední svoz 21. 11. 2023.

Svoz proběhne v ulicích: Alšova, Bezručova, Borkovského, Bořivojova, Bronzová, Burgerova, Čechova, Hálkova, Havlíčkova (část od Masarykovy k Zaorálkově), Hlouchova, Horova, Husova, Husovo nám., Chalúpeckého, Chelčického, Jantarová, Jeronýmova, Jiráskova, K Nádraží, Ke Kocandě, Komenského, Krásného, Krátká, Krolmusova, Kuželova, Lederova, Legií, Levohradecká, Levohradecké náměstí, Libušina, Lidická, Máchova, Mühlbergerova, Najdrova, Na Panenské, Na Pískách, Na Pomezí, Na Sekeře, Na Valech, Nad Vinicemi, Nerudova, Obránců míru (část od Masarykovy po Lidickou), Opletalova, Pilařova, Pod Koláčovem, Pod Řivnáčem, Pod Vodojemem, Plzeňská, Potoky, Přemyslovská, Příčná, Přílepská, Řadová, Řachova, Sedláčkova, Smetanova, Souběžná, Sportovní, Sv. Ludmily, Svobody, Šebkova, Třešňovka, Tyršovo nám., U Háje, U Hřiště, U Školky, U Zastávky, Václava Havla, V Chatách, V Úvoze, Václavská, Vančurova, Veselého, Vidimova, Vlháčkova, Vraštilova, Vrchlického, Wolkerova, Za Cihelnou, Zahradní, Zaorálkova, Zeyerova, Zvoncová, Železná, Žižkova

Sudé týdny (úterý)

První svoz se uskuteční 21. 3. 2023, poslední svoz 28. 11. 2023.

Svoz proběhne v ulicích: 17. listopadu, B. M. Eliášové, Bělina, Bernáškova, Bráfova, Braunerova, Čakov, Čapkova, Čáslavského, Dobrovolného, Dobrovského, Felklova, Haškova, Havlíčkova (část od Masarykovy ke škole), Jana Palacha, Jungmannova, Kostelní, Kroupka, Masarykova, Mjr. Kašlíka, MUDr. Tichého, Na Háji, Na Vyhlídce, Nad Čakovem, Nad Vltavou, Nádražní, Nám. Jana Procházky, Nám. 5. května, Obránců míru (část od Masarykovy po Spěšného), Olbrachtova, Palackého, Plavidlo, Plk. Poláčka, Poděbradova, Puchmajerova, Riegrova, Rýznerova, Seržanta Hniličky, Spěšného, Svojsíkovy sady, Šafaříkova, Šaldova, Školní nám., Tiché údolí, Třebízského, Únětická, Vltavská, Vošahlíkova, V Solníkách, Za Potokem, Zámek, Žirovnického

Výjimky ze zajíždění do ulic

V následujících ulicích svoz od domů z technických důvodů není možný. Nádoby na svoz bioodpadu musí být přistavené na nejbližší křižovatce, kde svoz bioodpadu probíhá. V případě nejasností prosím kontaktujte OŽP na 220 400 264.

Kroupka, Mühlbergerova (část od Příčné), Na Pískách, Olbrachtova, Plavidlo, Čakov, Potoky, Souběžná, Únětická (horní část), U Zastávky, V Chatách, Vltavská, Za Cihelnou, Za Potokem


I v letošním roce lze využít k likvidaci bioodpadu i sběrný dvůr nebo sobotní mobilní svozy bioodpadu.

Ukládání biologicky rozložitelného odpadu do nádob na směsný komunální odpad odporuje zákonu o odpadech i městské vyhlášce, proto popelnice s takovým obsahem nebude vyvezena.