Kontejnery na tříděný odpad

Město Roztoky zajišťuje pro občany města celoroční zpětný odběr a využití odpadů z obalů, jedná se o: papír, plast, sklo čiré, sklo směsné, kov a nápojové kartony.

Ve spolupráci s dalšími organizacemi zajišťujeme kontejnery na textil a zpětný odběr elektrospotřebičů.

Zobrazit mapu v novém okně