Barevné kontejnery pro zpětný odběr a využití odpadů z obalů

Město Roztoky zajišťuje pro občany města celoroční zpětný odběr a využití odpadů z obalů, jedná se o komodity: papír, plast, sklo čiré, sklo směsné, kov a nápojové kartony. Ke sběru těchto odpadů mohou občané města využít 31 stanovišť s kontejnery na separované odpady, sběrný dvůr nebo 2x za rok mobilní svoz odpadů.

 

Komodita

Barva

Stanoviště kontejnerů

Sběrný dvůr

Mobilní svoz

Papír

modrá

ano

ano

ne

Plast

žlutá

ano

ano

ne

Sklo čiré

bílá

ano

ne

ne

Sklo směsné

zelená

ano

ano

ne

Nápojový karton

oranžová

ano

ne

ne

Kov

šedá

ano

ano

ano