Aktuality

20.11. 2008

Informace pro obyvatele o dotacích, poskytovaných domácnostem na ekologické vytápění zde (DOC 26 KB)

11.11. 2008

Městský úřad Černošice - správní odbor upozorňuje občany na povinnou výměnu občanských průkazů vydaných do 31. prosince 2003. Více informací zde. (DOC 28 KB)

29.10. 2008

V sekci Městský úřad přibyl dokument: Studie úprav Školního náměstí

14.10. 2008

Letiště Praha v rámci programu "Dobré sousedství" nabízí našemu městu druhé kolo dotací projektů. Projekty mohou podávat i občanská sdružení a obecně prospěšné společnosti.
Uzávěrka podání projektů do podatelny MÚ je max. do 31.10.2008. Podrobnosti zde. (DOC 218 KB)

9.10. 2008

V sekci Městský úřad/Regulační plán - Tiché údolí přibyl dokument Poptávka na zpracování Regulačního plánu - Tiché údolí.

22.9. 2008

Koncepční návrh dostavby ZŠ Roztoky zde.

19.9. 2008

Informace SčVK o náběhu průmyslové ČOV Roztoky zde. (DOC 29 KB)

2.9. 2008

Pro další zájemce o popelnice na bioodpad Informace zde (DOC 28 KB)

1.9. 2008

Nové informace o autobusových linkách Praha - Roztoky a zpět

  zde. (DOC 76 KB)

25.8. 2008

Odbor životního prostředí informuje, jak na přemnožené kočky. zde (DOC 27 KB)

22.8. 2008

Městský úřad Černošice informuje občany o základních rysech procesu elektronizace veřejné správy zde. (DOC 38 KB)

8.7. 2008

Změna ve vakcinaci domácích zvířat proti vzteklině. Více zde (DOC 30 KB)

23.6. 2008

Město Roztoky a firma REGIOS a.s. si Vás dovolují informovat o změně času svozu bioodpadu zde (PPT 113 KB)

18.6. 2008

Informace obecního živnostenského úřadu MÚ Černošice podnikatelské veřejnosti zde (DOC 28 KB)

16.6. 2008

Podnikatelé v Roztokách i okolí, kteří ještě nejste a chcete být na těchto webových stránkách, čtěte zde. (DOC 23 KB)

4.6. 2008

V sekci Městský úřad/Regulační plán Panenská II. přibyl dokument Poptávka na zpracování Regulačního plánu -Panenská II.

21.5. 2008

Veřejná diskuze nad připomínkami k Zadání Regulačního plánu Panenská II. se zpracovatelem Regulačního plánu se bude konat dne 26.5.08 v 18:00 hod. v zasedací místnosti MÚ. (Připomínky DOSS a občanů zde) (DOC 105 KB)

19.5. 2008

Demografický odhad počtu obyvatel města Roztoky se zaměřením na počet dětí navštěvujících mateřské a základní školy zde.