Úřední deska

název evidenční číslo
jednací číslo
vyvěšeno
platnost do
Pozvánka na ZM dne 22.11.2017 (PDF 251 KB)
187
STA
14.11. – 22.11.
VV - Oznámení o pořizování územní studie veřejných prostranství Roztoky - Žalov (PDF 440 KB)
184
MUCE 67011/2017 OUP
13.11. – 20.12.
VV - Oznámení o pořizování územní studie veřejných prostranství Roztoky - Vstup do města (PDF 442 KB)
185
MUCE 66230/2017 OUP
13.11. – 20.12.
VV - Oznámení o pořizování územní studie veřejných prostranství Roztoky - Nábřeží (PDF 445 KB)
186
MUCE 67021/2017 OUP
13.11. – 20.12.
Usnesení RM z 8.11.2017 (PDF 1.09 MB)
182
STA
10.11. – 27.11.
Oznámení o konání kulturní akce - 17. listopad (PDF 441 KB)
183
OVSV
10.11. – 20.11.
VŘ - "Vedoucí úředník - vedoucí odboru Kanceláře vedení města" (PDF 393 KB)
180
TAJ
9.11. – 13.12.
VŘ - "Vedoucí úředník - vedoucí oddělení školství" (PDF 370 KB)
181
TAJ
9.11. – 13.12.
VV - Opatření obecné povahy: Těžba lesů (PDF 4.56 MB)
179
66595/2017-MZE-16212
7.11. – 24.11.
Obecně závazná vyhláška města Roztoky č. 3/2017 o městské policii (PDF 650 KB)
178
OVSV
2.11. – 19.11.
Vyhlášení programové dotace Města Roztoky (granty) pro I. pol. roku 2018 (PDF 1.33 MB)
176
OVSV
1.11. – 31.1. 2018
Vyhlášení programové dotace Města Roztoky (dotace) pro rok 2018 (PDF 816 KB)
177
OVSV
1.11. – 31.1. 2018
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 29.11.2017: ul. V úvoze, Opletalova, Ke Kocandě, Šebkova, Levohradecká, Pilařova, Příčná, Husova,Zaorálkova, Jiráskova, Smetanova, Potoky (č.p. v příloze) (PDF 1.28 MB)
173
PREdistribuce
31.10. – 29.11.
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 30.11.2017: ul. Bořivojova, Borkovského, Přílepská, Zahradní, objekt SČVK - ATS Panenská I., Sv Ludmily, Krolmusova, Přemyslovská (č.p. v příloze) (PDF 1.19 MB)
174
PREdistribuce
31.10. – 30.11.
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 6.12.2017: ul. Bořivojova, Borkovského, Přílepská, Zahradní, objekt SČVK - ATS Panenská I., Sv Ludmily, Krolmusova, Přemyslovská (č.p. v příloze) (PDF 1.19 MB)
175
PRE
31.10. – 6.12.
Nabídka pozemků k pronájmu v k.ú. Roztoky (PDF 160 KB)
169
478573/2017
24.10. – 4.12.
VV - Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 2835/00 ÚP SÚ HMP (PDF 1.09 MB)
163
MHMP 1551472/2017
11.10. – 27.11.
Usnesení ZM z 27.9.2017 (PDF 1.25 MB)
162
STA
5.10.
Dražební vyhláška - elektronická dražba: Jedlička Petr (PDF 1.95 MB)
158
97EX 6439/14-114
27.9. – 28.11.
Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu (PDF 214 KB)
129
OF
11.8. – 11.8. 2018
VV - Oznámení o vydání RP Roztoky - Tiché údolí (PDF 552 KB)
28
OSRMŽP
1.3.
Usnesení ZM z 25.1.2017 (PDF 388 KB)
13
STA
2.2.
Usnesení RM z 9.11.2016 (PDF 4.28 MB)
205
STA
14.11. 2016