Úřední deska

název evidenční číslo
jednací číslo
vyvěšeno
platnost do
Oznámení města Roztoky ve věci záměru zřízení práva stavby par. č. 2195/4 (PDF 261 KB)
61
OVSV
18.4. – 4.5.
Oznámení o zahájení stavebního řízení - VV - stavební úprava komunikace Braunerova (PDF 914 KB)
62
MUCE 24255/2018 OSU
18.4. – 4.5.
Vyhlášení programové dotace Města Roztoky (granty) pro 2. pol. roku 2018 (PDF 1.36 MB)
58
OVSV
17.4. – 20.7.
Pozvánka na ZM dne 25.4.2018 (PDF 258 KB)
59
STA
17.4. – 25.4.
Usnesení RM z 11.4.2018 (PDF 280 KB)
60
STA
17.4. – 3.5.
Informace o veřejném vystavení návrhu ÚP hl. m. Prahy (Metropolitního plánu) (PDF 399 KB)
56
MHMP 576656/2018
16.4. – 11.6.
Oznámení o společném jednání o návrhu ÚPSÚ hl. m. Prahy a Vyhodnocení vlivů návrhu na udržitelný rozvoj území (PDF 700 KB)
57
MHMP 584850/2018
16.4. – 27.7.
VV - Výzva k vyzvednutí písemnosti - Anna Václavíková (PDF 261 KB)
53
MURO 1451/2018/Fr/SÚ
12.4. – 30.4.
VV - Výzva k vyzvednutí písemnosti - Jaroslav Václavík (PDF 261 KB)
54
MURO 1450/2018/Fr/SÚ
12.4. – 30.4.
VV - Oznámení o uložení písemností osob s pobytem na ohlašovně nám. 5. května 2, Roztoky (PDF 191 KB)
55
1469/2018/OF
12.4. – 23.4.
VV - Daň nemovitých věcí na rok 2018 (PDF 280 KB)
52
1755626/18/2100-11460-200796
10.4. – 11.5.
Oznámení města Roztoky ve věci záměru pronájmu nebytového prostoru č. 101 v Nádražní 21, parc.č. 2154 v k.ú. Roztoky (PDF 360 KB)
51
OSRM
5.4. – 7.5.
VV - Oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změny Z 2838/00 ÚPSÚ hl. m. Prahy (PDF 1021 KB)
49
MHMP 489102/2018
4.4. – 25.4.
VV - Oznámení o vystavení návrhu zadání změny Z 3125/00 ÚPSÚ hl. m. Prahy (PDF 959 KB)
46
MHMP 426359/2018
3.4. – 25.4.
Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2018 (PDF 802 KB)
47
KHSSC 14186/2018
3.4. – 13.6.
VV - Oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn vlny 01 ÚPSÚ hl. m. Prahy (PDF 1.05 MB)
37
MHMP 398532/2018
13.3. – 10.5.
Dražební vyhláška: WEIKR, Stavební díly, spol. s r.o. (PDF 1.83 MB)
38
146 EX 1109/16-66
13.3. – 24.5.
Usnesení ZM z 27.9.2017 (PDF 1.25 MB)
162
STA
5.10. 2017
Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu (PDF 214 KB)
129
OF
11.8. 2017 – 11.8.
VV - Oznámení o vydání RP Roztoky - Tiché údolí (PDF 552 KB)
28
OSRMŽP
1.3. 2017
Usnesení ZM z 25.1.2017 (PDF 388 KB)
13
STA
2.2. 2017
Usnesení RM z 9.11.2016 (PDF 4.28 MB)
205
STA
14.11. 2016