Úřední deska

název evidenční číslo
jednací číslo
vyvěšeno
platnost do
Oznámení o konání kulturní akce (PDF 48 KB)
108
2240/2018/OVSV
22.6. – 27.6.
VV - Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - "Vltavská cyklostezka, úsek Úholičky - Libčice" (PDF 613 KB)
107
MeULi/1467/8/2018/SÚ
21.6. – 26.7.
Oznámení města Roztoky ve věci záměru pronájmu části pozemku parc. č. 2752 v k.ú. Žalov (PDF 398 KB)
106
OSRM
21.6. – 9.7.
Oznámení města Roztoky ve věci záměru uzavření dodatku k pachtovní smlouvě: část pozemku parc.č. 2547/1 v k.ú. Roztoky (PDF 448 KB)
105
OSRM
21.6. – 9.7.
Usnesení RM z 13.6.2018 (PDF 2.56 MB)
104
STA
20.6. – 9.7.
VŘ - "Vedoucí úředník - vedoucí odboru financí" (PDF 389 KB)
102
TAJ
19.6. – 13.7.
VŘ - "Strážník městské policie" (PDF 356 KB)
101
STA
19.6. – 13.7.
Nabídka práce do funkce přísedících Krajského soudu v Praze (PDF 429 KB)
100
Spr-p 644/2018
19.6. – 9.7.
Pozvánka na ZM dne 27.6.2018 (PDF 190 KB)
103
STA
19.6. – 27.6.
Závěrečný účet Města Roztoky za rok 2017 - odkaz (PDF 210 KB)
99
OF
13.6. – 13.6. 2019
Usnesení ZM z 30.5.2018 (PDF 2.86 MB)
97
STA
8.6. – 27.6.
VV - stavební povolení "Stavební úprava komunikace Braunerova" (PDF 1.97 MB)
94
MUCE 34365/2018/Sp
7.6. – 25.6.
VV - Oznámení o zahájení řízení o vydání Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje hl.m. Prahy (PDF 946 KB)
95
MHMP 854065/2018
7.6. – 16.7.
Dražební vyhláška: Mykola Pylypenko (PDF 1.49 MB)
91
211 EX 1235/17-42
4.6. – 17.7.
Stanovení počtu členů ZM Roztoky na volební období 2018 - 2022 (PDF 174 KB)
88
STA
31.5. – 2.7.
VV - Oznámení o zahájení řízení o vydání Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje hl.m. Prahy (PDF 949 KB)
84
MHMP 761992/2018
23.5. – 2.7.
Dražební vyhláška: Petr a Lucie Štěpánovi (PDF 2.03 MB)
79
134 EX 10190/16 - 449
16.5. – 29.6.
Vyhlášení programové dotace Města Roztoky (granty) pro 2. pol. roku 2018 (PDF 1.36 MB)
58
OVSV
17.4. – 20.7.
Oznámení o společném jednání o návrhu ÚPSÚ hl. m. Prahy a Vyhodnocení vlivů návrhu na udržitelný rozvoj území (PDF 700 KB)
57
MHMP 584850/2018
16.4. – 27.7.