Úřední deska

název evidenční číslo
jednací číslo
vyvěšeno
platnost do
Aukční vyhláška - Aukce s následnou koupí předmětu aukce (PDF 826 KB)
87
aukce č. 1701058
29.5. – 28.6.
Usnesení RM z 24.5.2017 (PDF 407 KB)
86
STA
26.5. – 12.6.
Oznámení města Roztoky ve věci záměru výpůjčky pozemku parc.č. 2567 v k.ú. Roztoky (PDF 148 KB)
85
OVSV
25.5. – 12.6.
Pozvánka na ZM dne 31.5.2017 (PDF 300 KB)
84
STA
23.5. – 31.5.
Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek a námitek - Zastavení plavebního provozu přes plavební komoru Roztoky ve dnech 27.11-6.12.2017 (PDF 94 KB)
82
4285/PH/17
19.5. – 5.6.
Usnesení RM z 17.5.2017 (PDF 2.91 MB)
83
STA
19.5. – 5.6.
VV - Oznámení zahájení územního řízení - "Splašková kanalizace - ul. Na Vyhlídce, Roztoky" (PDF 1.63 MB)
80
MURO 1977/2017/Jak
17.5. – 2.6.
VV - Oznámení zahájení územního řízení - "Splašková kanalizace - ul. Za Cihelnou - I. etapa (Přemyslovská ul.)" (PDF 1.98 MB)
81
MURO 1959/2017/Fr
17.5. – 2.6.
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny: ul. Tiché údolí a Únětická (č.p. v příloze) (PDF 319 KB)
79
PREdistribuce
15.5. – 1.6.
Výsledné kalkulace vodného a stočného za rok 2016 (PDF 3.55 MB)
71
OSRM
2.5. – 2.6.
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny: ul. Přílepská, U Školky, Pod Vodojemem, Přemyslovská, Lidická (č.p. v příloze) (PDF 2.61 MB)
73
PREdistribuce
2.5. – 5.6.
VV - Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 10 ÚP SÚ HMP (PDF 897 KB)
70
MHMP 620393/2017
27.4. – 8.6.
VV - Oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn Z 2776/00 a Z 2794/00 ÚP SÚ HMP (PDF 1.05 MB)
64
MHMP 601271/2017
24.4. – 22.6.
VV - Oznámení o projednání návrhu zadání změny Z 3083/00 ÚP SÚ HMP (PDF 959 KB)
59
MHMP 590615/2017
19.4. – 30.5.
VV - Oznámení o projednání návrhu zadání změny Z 2440/00 ÚP SÚ HMP (PDF 7.97 MB)
58
MHMP 584347/2017
18.4. – 30.5.
Vyhlášení programové dotace Města Roztoky (granty) na II.pol. 2017 (PDF 1.27 MB)
52
OVSV
7.4. – 9.8.
VV - Oznámení o vydání RP Roztoky - Tiché údolí (PDF 552 KB)
28
OSRMŽP
1.3.
Usnesení ZM z 25.1.2017 (PDF 388 KB)
13
STA
2.2.
Usnesení RM z 9.11.2016 (PDF 4.28 MB)
205
STA
14.11. 2016