Úřední deska

název evidenční číslo
jednací číslo
vyvěšeno
platnost do
Usnesení RM z 13.9.2017 (PDF 1.77 MB)
156
STA
21.9. – 9.10.
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny: ul. Dobrovolného, Felklova, Bernáškova (č.p. v příloze) (PDF 341 KB)
154
PRE
20.9. – 18.10.
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů (PDF 472 KB)
152
ČEZ
19.9. – 6.10.
Pozvánka na ZM dne 27.9.2017 (PDF 265 KB)
153
STA
19.9. – 27.9.
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny: ul. Za Cihelnou, Přemyslovská (č.p. v příloze) (PDF 357 KB)
151
PRE
15.9. – 6.10.
VV - "Návrh opatření obecné povahy" (PDF 841 KB)
150
55197/2017-MZE-16212
14.9. – 1.10.
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny: ul. Tiché údolí (č.p. v příloze) (PDF 304 KB)
148
PRE
13.9. – 30.9.
Oznámení města Roztoky ve věci záměru prodeje pozemku parc.č. 2195/4 v k.ú. Roztoky u Prahy (PDF 677 KB)
149
OSRM
13.9. – 30.9.
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny v ul. Šafaříkova, Spěšného, Třebízského (PDF 316 KB)
146
PRE
11.9. – 28.9.
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny v ul. Šafaříkova, Spěšného, Třebízského (PDF 321 KB)
147
PRE
11.9. – 28.9.
Informace o počtu a sídle volebních okrsků (PDF 186 KB)
144
STA
6.9. – 21.10.
Usnesení ZM z 30.8.2017 (PDF 2.14 MB)
145
STA
6.9. – 22.9.
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny: ul. Pod Řivnáčem, U Háje (č.p. v příloze) (PDF 708 KB)
138
PREdistribuce
29.8. – 2.10.
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny: ul. Alšova, Komenského, Levohradecká, Levohradecké nám., Műhlbergrova, Na Valech, Přemyslovská, U Háje, U Hřiště (č.p. v příloze) (PDF 3.33 MB)
139
PREdistribuce
29.8. – 3.10.
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny: ul. Spěšného, Palackého, Jungmannova, Puchmajerova, Šafaříkova, Třebízského, Žirovnického a nám. J.Procházky (č.p. v příloze) (PDF 953 KB)
132
PREdistribuce
18.8. – 29.9.
Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu (PDF 214 KB)
129
OF
11.8. – 11.8. 2018
Dražební vyhláška - Ing. Jindřich Lukavský (PDF 555 KB)
124
7E 6/2015-60
31.7. – 5.10.
Nabídka pozemků k pronájmu/pachtu na území okresu Praha-západ (PDF 1.17 MB)
SPÚ 343773/2017-Cz
126
31.7. – 31.10.
VV - Oznámení o vydání RP Roztoky - Tiché údolí (PDF 552 KB)
28
OSRMŽP
1.3.
Usnesení ZM z 25.1.2017 (PDF 388 KB)
13
STA
2.2.
Usnesení RM z 9.11.2016 (PDF 4.28 MB)
205
STA
14.11. 2016