Odraz

Statut městského časopisu ODRAZ

Harmonogram výroby a vydávání časopisu Odraz

Své příspěvky do jednotlivých vydání zasílejte prosím na adresu mu@roztoky.cz a to nejpozději do termínu uzávěrky příslušného čísla. Formulář pro zadání komerční inzerce naleznete zde
Formulář pro zadání řádkové inzerce naleznete zde

 

 

 Číslo  Uzávěrka    RR   Tisk  Roznáška
1/2017  29.12.2016       2.1.        10.1.2017      13.1.2017
2    26.1.2017      30.1.         7.2.2017      10.2.2017
3      2.3.2017       6.3.       14.3.2017      17.3.2017
4    30.3.2017       3.4.       10.4.2017      13.4.2017
5    27.4.2017       2.5.         9.5.2017      12.5.2017
6      1.6.2017       5.6.       13.6.2017      16.6.2017

7+8

   13.7.2017

    17.7.

      25.7.2017

     28.7.2017
9    31.8.2017       4.9.       12.9.2017      15.9.2017
10    28.9.2017     2.10.     10.10.2017    13.10.2017
11   26.10.2017   30.10.       7.11.2017    10.11.2017
12   30.11.2017     4.12.    12.12.2017    15.12.2017
 

Harmonogram výroby ODRAZu v roce 2017 zde

 

 

Redakční rada bude zařazovat materiály do velikosti ½ strany časopisu. Delší texty mohou být v případě velkého počtu dodaných příspěvků redakčně kráceny nebo vráceny přispívateli k autorskému krácení či použity pouze v elektronické podobě Odrazu na www.roztoky.cz/odraz.  Tištěná forma Odrazu není, bohužel nafukovací a zájmem nás všech je, aby měl možnost publikovat co největší počet přispěvatelů jak z řad občanů tak zájmových spolků.

 

Parametry příspěvků:

- 1 strana: 6220 znaků vč. mezer s jedním titulkem bez fotografie

- 1/2 strany: 2730 znaků vč. mezer s jedním titulkem bez fotografie

- 1/3 strany: 1630 znaků vč. mezer s jedním titulkem bez fotografie

 

V případě fotografie nebo loga na šíři jednoho sloupce je potřeba odečíst cca 620 znaků. 

Sdělení inzerentům časopisu ODRAZ

Formáty inzerce

 

Hotové podklady:

- ve formátu PDF (Adobe Acrobat) v tiskové kvalitě, obrázky v rozlišení 300 dpi

- případně ve formátu JPEG v rozlišení 300 dpi

Velikost inzerátu musí odpovídat výše uvedeným rozměrům a formátu uvedenému v objednávce.

 

Podklady pro zpracování:

Pokud nejste schopni dodat inzerát jako finální produkt, za paušální poplatek 300 Kč vám na základě vašich podkladů inzerát zpracujeme do esteticky přiměřené podoby. Pro to potřebujeme:

- Text v elektronické podobě - prosíme, abyste věnovali pozornost tomu, aby počet znaků (textu) inzerátu odpovídal zakoupené ploše a inzerát byl ještě čitelný, což u velkého počtu znaků nelze zaručit.

- Logo ve formátech EPS, TIFF, JPEG nebo v křivkách Adobe Ilustrátor/Corel

- Foto ve formátech EPS, TIFF a JPEG (minimální velikost fotografie v JPEG je 315 kB, u TIFF 1,3 MB, jedná se o fotografii velikosti 60 x 42 mm)

 

Při nedodržení výše uvedených technických specifikací budou podklady vráceny k přepracování. Loga a obrázky jsou nepoužitelné ve formátech DOC, GIF, PPT

 

Informace o placené řádkové inzerci od 1.1.2013

 Oznámení pro inzerenty 

Složení redakční rady

Eva Frindtová - předsedkyně
Michal Přikryl - místopředseda
Jaroslav Drda - odpovědný a technický redaktor
Stanislav Boloňský
Jaroslav Huk
Marcela Jungwirthová
Vít Calta
Matěj Ivan

Jednotlivá čísla v pdf formátu: