Odraz

Statut městského časopisu ODRAZ

Harmonogram výroby a vydávání časopisu Odraz

Své příspěvky do jednotlivých vydání zasílejte prosím na adresu mu@roztoky.cz a to nejpozději do termínu uzávěrky příslušného čísla. Formulář pro zadání komerční inzerce naleznete zde
Formulář pro zadání řádkové inzerce naleznete zde

 

 

 Číslo  Uzávěrka    RR   Tisk  Roznáška
1/2016  29.12.2015       4.1.        12.1.2016      15.1.2016
2    28.1.2016       1.2.         9.2.2016      12.2.2016
3    25.2.2016     29.2.         8.3.2016      11.3.2016
4    31.3.2016       4.4.       12.4.2016      15.4.2016
5    28.4.2016       2.5.       10.5.2016      13.5.2016
6      2.6.2016       6.6.       14.6.2016      17.6.2016

7+8

   14.7.2016

    18.7.

      26.7.2016

     29.7.2016
9    25.8.2016     29.8.         6.9.2016        9.9.2016
10    29.9.2016     3.10.     11.10.2016    14.10.2016
11  27.10.2016   31.10.       8.11.2016    11.11.2016
12    1.12.2016     5.12.     13.12.2016    16.12.2016
 

Harmonogram výroby ODRAZu v roce 2017 zde

 

 

Redakční rada bude zařazovat materiály do velikosti ½ strany časopisu. Delší texty mohou být v případě velkého počtu dodaných příspěvků redakčně kráceny nebo vráceny přispívateli k autorskému krácení či použity pouze v elektronické podobě Odrazu na www.roztoky.cz/odraz.  Tištěná forma Odrazu není, bohužel nafukovací a zájmem nás všech je, aby měl možnost publikovat co největší počet přispěvatelů jak z řad občanů tak zájmových spolků.

 

Parametry příspěvků:

- 1 strana: 6220 znaků vč. mezer s jedním titulkem bez fotografie

- 1/2 strany: 2730 znaků vč. mezer s jedním titulkem bez fotografie

- 1/3 strany: 1630 znaků vč. mezer s jedním titulkem bez fotografie

 

V případě fotografie nebo loga na šíři jednoho sloupce je potřeba odečíst cca 620 znaků. 

Sdělení inzerentům časopisu ODRAZ

Formáty inzerce

 

Hotové podklady:

- ve formátu PDF (Adobe Acrobat) v tiskové kvalitě, obrázky v rozlišení 300 dpi

- případně ve formátu JPEG v rozlišení 300 dpi

Velikost inzerátu musí odpovídat výše uvedeným rozměrům a formátu uvedenému v objednávce.

 

Podklady pro zpracování:

Pokud nejste schopni dodat inzerát jako finální produkt, za paušální poplatek 300 Kč vám na základě vašich podkladů inzerát zpracujeme do esteticky přiměřené podoby. Pro to potřebujeme:

- Text v elektronické podobě - prosíme, abyste věnovali pozornost tomu, aby počet znaků (textu) inzerátu odpovídal zakoupené ploše a inzerát byl ještě čitelný, což u velkého počtu znaků nelze zaručit.

- Logo ve formátech EPS, TIFF, JPEG nebo v křivkách Adobe Ilustrátor/Corel

- Foto ve formátech EPS, TIFF a JPEG (minimální velikost fotografie v JPEG je 315 kB, u TIFF 1,3 MB, jedná se o fotografii velikosti 60 x 42 mm)

 

Při nedodržení výše uvedených technických specifikací budou podklady vráceny k přepracování. Loga a obrázky jsou nepoužitelné ve formátech DOC, GIF, PPT

 

Informace o placené řádkové inzerci od 1.1.2013

 Oznámení pro inzerenty 

Složení redakční rady

Eva Frindtová - předsedkyně
Michal Přikryl - místopředseda
Jaroslav Drda - odpovědný a technický redaktor
Stanislav Boloňský
Jaroslav Huk
Marcela Jungwirthová
Vít Calta
Matěj Ivan

Jednotlivá čísla v pdf formátu: