Základní informace o městském úřadu

Adresa:
Městský úřad Roztoky
Nám. 5. května 2
252 63 Roztoky

telefon (ústředna): 220 400 211
e-mail: mu@roztoky.cz
webmaster: mu@roztoky.cz
Odraz: odraz@roztoky.cz

Datová schránka ID: ticbbnc

Bankovní spojení:
Česká spořitelna, a.s., pobočka Roztoky
číslo transparentního účtu 0388041369/0800

Úřední hodiny

Podatelna:
Po    8.00 - 18.00
Út     8.00 - 16.00
St     8.00 - 18.00
Čt     8.00 - 15.00
Pá    8.00 - 14.00
Pokladna:
Po    8.00 - 18.00
Út     8.00 - 12.00
St     8.00 - 18.00
Čt     8.00 - 12.00
Pá    8.00 - 12.00

Ostatní odbory:
Po    8.00 - 18.00
St     8.00 - 18.00
Út, Čt, Pá po předchozí domluvě (viz kontakty níže)

 

Ústředna, podatelna
telefon 220 400 211
   
mail mu@roztoky.cz
  odraz@roztoky.cz

Vedení města
starosta Jan Jakob  jakob@roztoky.cz            220 400 212
604 592 171
místostarostka Marie Šlancarová

slancarova@roztoky.cz

220 400 213
místostarosta Mgr. Tomáš Novotný novotny@roztoky.cz 220 400 224
vedoucí úřadu Mgr. Jaroslav Drda

drda@roztoky.cz

220 400 214
721 943 221


Odbor Kancelář vedení města více informací »

vedoucí odboru
volby, organizační záležitosti, organizace jednání Rady města, propagace města, partnerství měst, společenské a kulturní akce města,  pietní akce, administrativa

Mgr. Kateřina Skutilová

 

 

 

 

skutilova@roztoky.cz

 

 

 

220 400 215
733 123 655

fax
220 400 238

 

 

administrativa, organizace zasedání Zastupitelstva města Nikola Pencová pencova@roztoky.cz 220 400 215

informační kancelář, podatelna, spisovna, 
plakátovací služby, webové stránky, úřední deska

Jitka Šnajdrová

snajdrova@roztoky.cz

220 400 211

informační kancelář, časopis Odraz,
propagační předměty, administrativa, Czech Point

Naděžda Libosková

liboskova@roztoky.cz733 123 657

 
úklid budov      
Odbor Stavební úřad více informací »

vedoucí odboru

Josef Mrňák mrnak@roztoky.cz 220 400 231
606 719 924
  Pavel Frýbort frybort@roztoky.cz 220 400 223
734 448 204
  Tomáš Jakubec jakubec@roztoky.cz 220 400 222
723 319 583
Odbor financí více informací »
vedoucí odboru
mzdy, rozpočet, pokladna, evidence majetku
Dita Walterová walterova@roztoky.cz 220 400 237
734 448 203
hlavní účetní

Miriam Rosincová


rosincova@roztoky.cz


220 400 219
734 159 728

fakturace, farmářské trhy, pronájem movitého majetku města Ing. Markéta Skálová skalova@roztoky.cz 220 400 266
734 159 728
pokladna, poplatky za psy Josef Krátký

kratky@roztoky.cz

220 400 239
místní poplatky a exekuce Petra Poživilová pozivilova@roztoky.cz 220 400 235
Odbor správy a rozvoje města více informací »
vedoucí odboru Petr Skřivan

220 400 236
733 128 775

zástupce vedoucí, veřejné zakázky, realizace vysoutěžených akcí Ing. Ivan Goll, CSc. goll@roztoky.cz

220 400 236
725 022 654

odpadové hospodářství, mimo platby poplatku za odpady, zábory veřejného prostranství

majetkoprávní věci týkající se městských pozemků (prodeje, pronájmy, směny, dary, atd.), umísťování reklamních poutačů na sloupy VO, komunikace s katastrem nemovitostí, ÚZSVM, SPÚ

 

Územní plán, regulační plány, územní studie. Vyjádření města pro potřeby stavebního a územního řízení

 

technická a věcná koordinace staveb ve vlastnictví města

stavby

 

 
správa majetku, bytové hospodářství

 

 

 

 

Ing. Ladislav Zeman

 

 

Mgr. Pavel Schill

 

 

 

 

 

 

 


Ing. Hana Záhorská

 

 

 

Ing. Anna Ivanová

 


Slavomír Holík

 

zeman@roztoky.cz  

 

 

 

 

schill@roztoky.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

zahorska@roztoky.cz

 

ivanova@roztoky.cz

 
holik@roztoky.cz

 

220 400 217

 

 

 

 

220 400 220

 

 


 

 


220 912 228

 

220 400 225

 

220 911 524

správa a údržba majetku

Petr Škráček skracek@roztoky.cz

220 911 524

730 893 706

Odbor životního prostředí více informací »

pověřená vedením odboru,
silniční správní úřad, hřiště, vydávání rybářských lístků, vyplácení dotací na žumpu

Eva Maršíková marsikova@roztoky.cz 220 400 264
721 571 845

zeleň, kácení dřevin, péče o toulavá zvířata, vydávání rybářských lístků, vyplácení dotací na žumpu

Ing. Radka Reváková revakova@roztoky.cz 220 400 262
731 652 236
Odbor vnitřních a sociálních věcí více informací »

vedoucí odboru
granty a dotace na kulturu, správní řízení na úseku evidence obyvatel, vyhlášky města, přidělování čísel popisných, povolování veřejných akcí,

Bc. Věra Dědičová

dedicova@roztoky.cz 220 400 263
731 473 334
fax
220 400 265
právník Mgr. Gabriela Houšková houskova@roztoky.cz 734 447 836
matrika úmrtí, narození,státní občanství, určení otcovství, změna jména a příjmení, vidimace a legalizace, vítání občánků, VHP

Ing. Mgr. Ivana Korunková

korunkova@roztoky.cz

220 400 226
evidence obyvatel, hlášení pobytu,hlášení ztráty/ odcizení OP, přestupková agenda Eva Caithamlová caithamlova@roztoky.cz

220 400 227

735 751 468

správa hřbitova, školství, DPS Anna Pösingerová posingerova@roztoky.cz 220 400 260
731 652 230

vedoucí oddělení sociální a DPS
matrika manželství

Miroslava Kalinová kalinova@roztoky.cz 220 400 228
733 123 658
sociální pracovník Milena Kocourková (Schulzová) kocourkova@roztoky.cz 220 400 229
pečovatelská služba Štěpánka Pencová dps@roztoky.cz 220 912 092
739 219 801
pečovatelská služba, správce budovy

František Mašín

  733 123 656
pečovatelská služba Vlasta Jelínková   734 408 411
Městská knihovna - Jungmannova 966, Roztoky více informací »
vedoucí MK  Mgr. Michal Špaček spacek@roztoky.cz
220 911 751
  Daniela Votavová votavova@roztoky.cz  
  Petra Štoková

stokova@roztoky.cz

220 911 751
kopírovací služba pro veřejnost
Městská policie - 17. listopadu 37, Roztoky více informací »
velitel MP starosta obce    
vedoucí strážník Petr Vevera info@mproztoky.cz
www.mproztoky.cz
220 910 468
602 666 458
Technické služby města Roztoky - Lidická 1642, Roztoky
ředitel Josef Sládek tsmroztoky@volny.cz 220 912 059