Základní informace o městském úřadu

Adresa:
Městský úřad Roztoky
Nám. 5. května 2
252 63 Roztoky

telefon (ústředna): 220 400 211
e-mail: mu@roztoky.cz
webmaster: mu@roztoky.cz
Odraz: odraz@roztoky.cz

Bankovní spojení:
Česká spořitelna, a.s., pobočka Roztoky
číslo transparentního účtu 0388041369/0800

Úřední hodiny

Podatelna:
Po    8.00 - 18.00
Út     8.00 - 16.00
St     8.00 - 18.00
Čt     8.00 - 15.00
Pá    8.00 - 14.00
Pokladna:
Po    8.00 - 18.00
Út     8.00 - 12.00
St     8.00 - 18.00
Čt     8.00 - 12.00
Pá    8.00 - 12.00

Ostatní odbory:
Po    8.00 - 18.00
St     8.00 - 18.00
Út, Čt, Pá po předchozí domluvě (viz kontakty níže)

 

Ústředna, podatelna
telefon 220 400 211
   
mail mu@roztoky.cz
  odraz@roztoky.cz

Vedení města
starosta Jan Jakob  jakob@roztoky.cz            220 400 212
604 592 171
místostarostka Marie Šlancarová

slancarova@roztoky.cz

220 400 213
místostarosta Mgr. Tomáš Novotný novotny@roztoky.cz 220 400 224
vedoucí úřadu Mgr. Jaroslav Drda

drda@roztoky.cz

220 400 214
721 943 221


Odbor Kancelář vedení města více informací »

vedoucí odboru
volby, organizační záležitosti, organizace jednání Rady města, propagace města, partnerství měst, společenské a kulturní akce města,  pietní akce, administrativa

Mgr. Kateřina Skutilová

 

 

 

 

skutilova@roztoky.cz

 

 

 

220 400 215
733 123 655

fax
220 400 238

 

 

administrativa, organizace zasedání Zastupitelstva města Nikola Pencová pencova@roztoky.cz 220 400 215

informační kancelář, podatelna, spisovna, 
plakátovací služby, webové stránky, úřední deska

Jitka Šnajdrová

snajdrova@roztoky.cz

220 400 211

informační kancelář, časopis Odraz,
propagační předměty, administrativa, Czech Point

Naděžda Libosková

liboskova@roztoky.cz733 123 657

 
úklid budov      
Odbor Stavební úřad více informací »

vedoucí odboru

Josef Mrňák mrnak@roztoky.cz 220 400 231
606 719 924
  Pavel Frýbort frybort@roztoky.cz 220 400 223
734 448 204
  Tomáš Jakubec jakubec@roztoky.cz 220 400 222
723 319 583
Odbor financí více informací »
vedoucí odboru
mzdy, rozpočet, pokladna, evidence majetku
Dita Walterová walterova@roztoky.cz 220 400 237
734 448 203
hlavní účetní

Miriam Rosincová


rosincova@roztoky.cz


220 400 219
734 159 728

fakturace, farmářské trhy, pronájem movitého majetku města Ing. Markéta Skálová skalova@roztoky.cz 220 400 266
734 159 728
pokladna, poplatky za psy Josef Krátký

kratky@roztoky.cz

220 400 239
místní poplatky a exekuce Petra Poživilová pozivilova@roztoky.cz 220 400 235
Odbor správy a rozvoje města více informací »
vedoucí odboru Petr Skřivan

220 400 236
733 128 775

veřejné zakázky Ing. Ivan Goll, CSc. goll@roztoky.cz

220 400 236
725 022 654

majetková správa, smlouvy, katastr, odpady, zábory

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Ladislav Zeman

Mgr. Pavel Schill

Gabriela Krásná

Ing. Hana Záhorská

 

Ing. Anna Ivanová

 

Slavomír Holík

zeman@roztoky.cz  

 

schill@roztoky.cz

 

krasna@roztoky.cz

 

zahorska@roztoky.cz

 

ivanova@roztoky.cz

 

holik@roztoky.cz

220 400 217220 400 220

 

220 400 218
 


220 912 228

 

220 400 225

 

 

220 911 524

správa budov MÚ Petr Škráček skracek@roztoky.cz

220 911 524

730 893 706

Odbor životního prostředí více informací »

pověřená vedením odboru,
silniční správní úřad, ovzduší, vydávání rybářských lístků, dotace na žumpu

Eva Maršíková marsikova@roztoky.cz 220 400 264
721 571 845

zeleň, hřiště, péče o toulavá zvířata, vydávání rybářských lístků, dotace na žumpu

Ing. Radka Reváková revakova@roztoky.cz 220 400 262
731 652 236
Odbor vnitřních a sociálních věcí více informací »

vedoucí odboru
granty a dotace na kulturu, správní řízení na úseku evidence obyvatel, vyhlášky města, přidělování čísel popisných, povolování veřejných akcí,

Bc. Věra Dědičová

dedicova@roztoky.cz 220 400 263
731 473 334
fax
220 400 265
právník Mgr. Gabriela Houšková houskova@roztoky.cz 734 447 836
matrika úmrtí, narození,státní občanství, určení otcovství, změna jména a příjmení, vidimace a legalizace, vítání občánků, VHP

Dagmar Vyšehradská

vysehradska@roztoky.cz

220 400 226
evidence obyvatel, hlášení pobytu,hlášení ztráty/ odcizení OP, přestupková agenda Eva Caithamlová caithamlova@roztoky.cz

220 400 227

735 751 468

správa hřbitova, školství, DPS Anna Pösingerová posingerova@roztoky.cz 220 400 260
731 652 230

vedoucí oddělení sociální a DPS
matrika manželství

Miroslava Kalinová kalinova@roztoky.cz 220 400 228
733 123 658
sociální pracovník Milena Kocourková (Schulzová) kocourkova@roztoky.cz 220 400 229
pečovatelská služba Štěpánka Pencová dps@roztoky.cz 220 912 092
739 219 801
pečovatelská služba, správce budovy

František Mašín

  733 123 656
pečovatelská služba Vlasta Jelínková   734 408 411
Městská knihovna - Jungmannova 966, Roztoky více informací »
vedoucí MK  Mgr. Michal Špaček spacek@roztoky.cz
220 911 751
  Daniela Votavová votavova@roztoky.cz  
  Petra Štoková

stokova@roztoky.cz

220 911 751
kopírovací služba pro veřejnost
Městská policie - 17. listopadu 37, Roztoky více informací »
velitel MP starosta obce    
vedoucí strážník Petr Vevera info@mproztoky.cz
www.mproztoky.cz
220 910 468
602 666 458
Technické služby města Roztoky - Lidická 1642, Roztoky
ředitel Josef Sládek tsmroztoky@volny.cz 220 912 059