Granty a dotace

Žádosti o granty na II. pololetí roku 2018 lze podávat v době do 31. 5. 2018 osobně či zasílat na adresu: Městský úřad Roztoky, nám. 5. května 2, 252 63  Roztoky nebo datovou schránkou: ticbbnc.


Zásady pro poskytování neinvestičních dotací z rozpočtu města Roztoky

 

Formuláře:

Vyúčtování grantu a dotace

Žádost o grant

Žádost o programovou dotaci

Žádost o individuální dotaci

 

Vážené spolky, vážení pořadatelé kulturních a sportovních akcí,

K dlouhodobému plánování akcí s cílem zamezit souběhu podobných podniků slouží následující tabulka. Pro zanesení informací o svých plánovaných akcích vyplňte tento webový formulář.

Prosím Vás jménem městské rady, abyste pravidelně a úplně své podniky do této plánovací tabulky zaznamenávali. Snažíme se i tímto opatřením zamezit kolizi dvou či více zajímavých akcí v jeden den. Včasné nahlédnutí do kalendáře (a zanesení akce třeba s ročním předstihem) může pomoci toto dublování omezit.

Děkuji, přeju zdar vašemu konání, úspěch vašim spolkům i jednotlivým kulturním akcím, které naše město činí příjemným pro život.

Tomáš Novotný

 
 

Schválené granty a dotace:

 

Dotace - kultura 2018
Granty I. pololetí - kultura 2018
Dotace - sport 2018
Granty I. pololetí - sport 2018Dotace - kultura a sport 2017
Granty I. pololetí 2017 - kultura a sport
Granty II. pololetí 2017 - kultura a sport


Granty II. pololetí 2016

Granty I. pololetí 2016
Dotace 2016

Granty II. pololetí 2015
Dotace 2015

Granty I. pololetí 2015

Dotace 2014
Granty I. pololetí 2014

Granty II. pololetí 2014

 

Podané žádosti o kulturní grant na I. pol. 2018

Atelier JoE - Folklór
E. Uvarovová - Čarodějnice pro děti
Equilibrium Education - Roztocký Drsoň
Equilibrium Education - Zvládání mezilidských konfliktů
I. Pazour - Svátky hudby s FKO
Kvítko - Pohádky pro nejmenší
M. Přikryl - Roztocké pivní slavnosti
M. Ramdan - Už vám létečko neseme
MC Rožálek - Maškarní rej
MC Rožálek - Velikonoční slavnost
RMPŽ - Pět dotyků jara
Roztoč - Dobrá novina - Tříkrálový koncert
Roztoč - Masopust
Roztoč - Velikonoční koncert
Roztoč - Zahradní slavnost
RR - Zámeček 2018
SPCCH - Kurz Vaříme, pečeme, stolujeme
SPCCH - Pohybové aktivity seniorů
SPCCH - Rukodělné dílny
TOM - Oslava 20. výročí založení ČRDM
TOM - Pohádkový les
TOM - Tříkrálová Okoř
V. Pavlík - Koncert KODK
ZŠ Roztoky - Škola Zdeny Braunerové
ZUŠ - Roztocký babylon

 

Podané žádosti o programovou dotaci z rozpočtu na rok 2018

Art a craft Mozaika
Atelier JoE
D. Rejsa
Equilibrium Education
Hubertus
Junák
Local Vocal
Marika Singers
MC Rožálek
NO CČSH
RMPŽ
ROSA
Roztoč
Římskokatolická farnost
SK Roztoky
SPCCH
Studio mladých
Taekwon-Do Kwang Myong
TJ Sokol
TK Draci
TOM Kulíšci, TOM Svišti
TOM Orientační klub

 

 

Podané žádosti o individuální dotace na rok 2017

TRIPEDUCA - Skryté příběhy
cine4net - Tuský poklad
Rejsa - Krinolína - sdílená šicí dílna

Podané žádosti o kulturní grant na II. pol. 2017

Equilibrium Education - Překážková dráha
Kvitko - Malé Kvítko
Kvítko - Pohádkové neděle
Pazour - Svátky hudby
Roztoky-město pro život - Šestihraní
Rosa - Česká mše vánoční
Rožálek - Cesta za pokladem
Rožálek - Mikulášská nadílka
Rožálek - Podzimní rejdění
Rožálek - Týden řemesel
Roztoč - Adventní koncert
Roztoč - Festival Tichého jelena
Roztoč - Svátek světel
Roztoč - Vánoční trhy dětských prací
Roztoč - Živé jesličky
SPCCH - Kurz: Vaříme, pečeme a stolujeme
SPCCH - Pohybové aktivity seniorů
SPCCH - Rukodělné dílny
Středočeské muzeum - Divadlo Bratří Formanů
TJ Sokol - Mikulášský turnaj ve stolním tenisu
ZUŠ - Roztocký podzim
ZŠ - Knižní bazárek

Podané žádosti o kulturní grant na I. pol. 2017

Art a craft Mozaika - Soaré s Foerstrovými
Ateliér JoE - 20. letní dětská a studentská výstava
Equilibrium Education - Drsoň Junior
Equilibrium Education - Překážková dráha
Krátká, Krátký - Muži kolem Z. Braunerové
Kvítko - Malé Kvítko
Kvítko - Pohádkové neděle s loutkami
Pavlík - Koncert KODK
Pavlík - Otvírání studánek
Pavlík - Recitál Rudolfa Kvíze
Pavlík - Vivat Tango
Pazour - Svátky hudby
Přikryl - Roztocké pivní slavnosti
Ramdan - Jarní posezení u cimbálu
Rožálek - Maškarní rej
Rožálek - Velikonoční slavnost
Roztoč - Masopust
Roztoč - Svatojánský koncert
Roztoč - Zahradní slavnost
Roztoky-město pro život - Pět dotyků jara
RR - Zámeček
SPCCH - Pohybové aktivity seniorů
SPCCH - Rukodělné dílny
TOM Kulíšci Svišti - Pohádkový les
TOM Kulíšci Svišti - Tříkrálová Okoř
Uvarovová - Čarodějnice

Podané žádosti o programovou dotaci z rozpočtu na rok 2017

Art a craft Mozaika
Ateliér JoE
CČSH
Equilibrium Education
Junák
Local Vocal
Marika Singers
MS Hubertus
Římskokatolická farnost
ROSA
Rožálek
Roztoč
Roztoky - město pro život
SK Roztoky
SPCCH
Studio mladých
Taekwon-Do Kwang
TJ Sokol
TK Draci
TOM Kulíšci Svišti
TOM Orientační klub

 

 

Podané žádosti o kulturní grant na II. pol. 2016

Překážková dráha
Příměstský tábor + Drsoň
Pohádkový kaleidoskop II.
Já se tam vrátím
Koncert pěvecké a taneční skupiny Alla Breve
Koncert skupiny Bety, Nina a Batik Boys
Země lidí - A.de Saint Exupery
Roztocký hudební podzim - III. ročník
Koncert - Česká mše vánoční
Cesta za pokladem
Mikulášská nadílka
Podzimní rejdění
Týden řemesel v Rožálku
Adventní koncert
Festival Tichého Jelena
Svátek světel
Vánoční trhy dětských prací
Živé jesličky
Čtyři svíčky na adventním věnci
Cvičení paměti a mozku
Rukodělné dílny
Mikulášský turnaj ve stolním tenisu
Rekord pro Adélku 1000 km
Roztocký podzim 

Podané žádosti o kulturní grant na I. pol. 2016

Čarodějnice 2016
Divadelní inscenace Kalné ráno Květoslava Slavíčka
Doprovodný program výstavy Opus Musivum
Equilibrium Education, z.s. - Příměstský tábor + Drsoň
Equilibrium Education, z.s. - Seminářový projekt
Jen pár slok... Jaroslava Seiferta
Koncert FKO
Koncert KODK
Kytarový orchestr a žáci ZUŠ
Maškarní rej
Masopust 2016
Nocturno z poezie Vladimíra Holana
Pohádkový kaleidoskop
Pohádkový les
Pojďte s námi za cimbálem
Roztocké pivní slavnosti 2016
Roztocký Babylon
Rukodělné dílny
Šest jarních zastavení
Skautský ples
Staropražské písničky
Tříkrálová Okoř 2016
Velikonoční koncert
Velikonoční slavnost
Vydání publikace Občané Roztok perzekvovaní komunistickým režimem
Zahradní slavnost
Zámeček 2016

Podané žádosti o programovou dotaci z rozpočtu na rok 2016

Art a craft Mozaika, z.s.
Equilibrium Education, z.s.
Junák
Local Vocal
Marika Singers
MS Hubertus
NO CČSH
Římskokatolická farnost
ROSA
Rožálek
Roztoč
Roztoky - město pro život
SK Roztoky
SPCCH
Studio Lada Krupková Křesadlová
Studio mladých
Taekwon-Do
TJ Sokol
TK Draci
TOM Kulíšci a Svišti
TOM orientační běh

 

Podané žádosti o programovou dotaci z rozpočtu na období od září do prosince 2015

Art a craft MOZAIKA
Equilibrium Education, z.s.
Spolek roztockých loutkařů Kvítko
Občanské sdružení RR
Václav Pavlík
Václav Pavlík
Ivan Pazour
ROSA
MC Rožálek
MC Rožálek
MC Rožálek
MC Rožálek
Sdružení Roztoč
Sdružení Roztoč
Sdružení Roztoč
Sdružení Roztoč
Roztoky - město pro život
TJ Sokol Roztoky
TJ Sokol Roztoky

Studio mladých RR

Základní umělecká škola

David Král

Podané žádosti o dotaci na rok 2015

Junák
MC Rožálek
MS Hubertus
Náboženská obec CČH
ROSA
Roztoky - Město pro život
Římskokatolická farnost
Sdružení Roztoč
SK Roztoky
SPCCH
Studio Mladých
Taekwon-do
TJ Sokol
TK Draci
Tom Kulíšci a Svišti
Tom Orientační klub

Jujutsu Klub

Marika Singers

 

Podané žádosti o kulturní grant na I. pololetí 2015

Čarodějnice
C.A.T.S.
Tajemství pětadvacítky
Skautský ples
Koncert KODK
Nedělní festival pro náctileté
Pytel plný pohádek
Hudební cyklus RR 2015
Zámeček 2015
Roztočtí občané perzekvovaní komunistickým režimem po únoru 1948
Jarní slavnost
Roztocký Drsoň - Junior
Maškarní rejdění
Masopust
Setkání s dětskou knihou - cyklus
Svobodný festival k 70. výročí osvobození
Velikonoční koncert
Zahradní slavnost
Sedm kulturních pořadů, sedm žánrů
Bleší trh
Pohádkový les
Novoroční pochod Tříkrálová Okoř
Představení pro dospělé "hlavy"
Školní ples
Sportovní den

 

Podané žádosti o dotaci na rok 2014

Junák
MS Hubertus
Náboženská obec CČH
Římskokatolická farnost

ROSA
Rožálek
Roztoky - Město pro život
Sdružení Roztoč
SK Roztoky
SPCCH
Studio Mladých
T.K.Draci
Taekwon-do
TJ Sokol
Tom Kulíšci a Svišti
Tom Orientační klub

 

Podané žádosti o kulturní grant na I. pololetí 2014

Čarodějnice 2014
Filmový klub
Hudební cyklus
Jarní slavnost
Kašpárkův pohádkový raneček
Maškarní rejdění
Masopust
Miniturnaj v odbíjené
Pohádkový les
Rockový večer 
Roztocká smeč
Roztocký babylon
Seriál pěti kulturních pořadů
Setkání s dětskou knihou
Skautský ples
Tříkrálová Okoř
Velikonoční koncert
Velikonoční výtvarná dílna
Zahradní slavnost
Zámeček

Podané žádosti o kulturní grant na II. pololetí 2014

Adventní koncert
Advent v Husově sboru
Cesta za pokladem
Festero
Filmový klub
Hudební cyklus
Jelení listopádění
Kašpárkův pohádkový raneček
Koncert JJRyba
Mikulášská nadílka
Podzimní slavnost
Příměstské soustředění
Roztocký podzim
Seriál kulturních pořadů
Sokolení
Svátek světel
Týden řemesel
Uspávání čertíků
Vánoční trhy
Živé jesličky

 

Dotace 2011
Granty I. pololetí 2011
Granty II. pololetí 2011

Dotace 2012
Granty I. 2012
Granty II.2012

Dotace 2013
Granty I.2013 
Granty II. 2013

 

Podané žádosti o dotaci na rok 2012

Tom Svišti a Kulíšci

Kvítko

Svaz postižených civilizačními chorobami

Vlastivědný klub

Junák

SK Tenis Žalov

ROSA

SK Roztoky-kopaná

Rožálek

Církev ČSH

Roztoky - Město pro život

TJ Sokol

Myslivecké sdružení Hubertus

Římskokatolická farnost Roztoky

Studio mladých

TK Draci

Sdružení Roztoč

Taekwon-do

Orientační klub TOM

 

Podané žádosti o kulturní grant na I. pololetí 2012

Kvítko

Pohádkový les

Tříkrálová Okoř

Maškarní v Rožálku

Velikonoční hrátky v Rožálku

Velikonoční dílna CČSH

Čarodějnice pro děti

Zahradní slavnost Roztoč

RMPŽ - seriál kulturních pořadů

Velikonoční koncert Roztoč

Masopust Roztoč

Loď tajemství Roztoč

Skautský ples JUNÁK

Hudba z Roztok Marika

Krajská přehlídka scénického tance Roztoč

Studio mladých a symfonický orchestr

Co věděla Kovalová Studio mladých

Hudební cyklus RR

Zámeček 2012 RR

Roztocký Babylon ZUŠ 

 

Podané žádosti o kulturní grant na II. pololetí 2012

Advent v Husově sboru CČSH
Adventní koncert Roztoč
Divadelní inscenace Eduard..Studio Mladých
Festero Král
Finský večer Roztoč
Francouzské divadlo Roztoč
Hudební cyklus RR 
Jelení listopádění Roztoč
Koncert J.J.Ryba Rosa
Seriál kulturních pořadů Město pro život
Mikulášská besídka Rožálek
Oslavy 80. výročí ZŠ Roztoky
Podzimní slavnost Rožálek
Putování za pohádkou Kvítko
Roztocký podzim ZUŠ
Svátek světel Roztoč
Vánoční trhy Roztoč
Živé jesličky Roztoč

Podané žádosti o dotaci na rok 2013

Církev CČSH
Junák
Marika - A - Capella Singers
MS Hubertus
Římskokatolická farnost
ROSA
Rožálek
Roztoky Město pro život
Sdružení Roztoč 
SK Roztoky
SK Tenis
SPCCH
Spolek volnočasových aktivit
Studio Mladých
Taekwon-Do
TJ Sokol
TK Draci
TOM Kulíšci a Svišti
TOM Orientační klub
Vlastivědný klub

 

Podané žádosti o kulturní grant na I. pololetí 2013

Čarodějnice Žalov
Cestou necestou
Dětské výtvarné dílničky 
Exkurze Velká Británie
Filmový klub
Hudební cyklus
Maškarní rejdění
Masopust
Olympiáda
Pásmo divadelních představení
Pohádkový les
Roztocké turnaje mládeže
Seriál kulturních pořadů
Setkání s dětskou knihou
Školní ples
Tříkrálová Okoř
Velikonoční koncert
Velikonoční slavnost
Velikonoční výtvarná dílna
Zahradní slavnost
Zámeček 2013

 

Podané žádosti o kulturní grant na II. pololetí 2013

Adventní koncert
Advent v Husově sboru
Cesta za pokladem
Cestou necestou za hezkou pohádkou
Festero
Filmový klub pro náctileté
Galavečer moderní hudby a tance
Hudební cyklus RR
Jelení listopádění
Koncert J.J.Ryba
Mikulášská nadílka
Podzimní slavnost
Roztocký podzim ZUŠ
Seriál kulturních pořadů
Soustředění mladých hasičů
Svátek světel
Uspávání čertíků
Vánoční trhy
Živé jesličky