Kultura a sport

V tradici bohatého kulturního a společenského života, jehož centrem byly Roztoky již v 19. století (připomeňme místní okrašlovací spolek, Průmyslovou besedu, Sokol nebo později vzdělávací spolek divadelních ochotníků "Vrchlický") naše město hrdě pokračuje i dnes. A daří se mu to - například roztocký masopustní průvod si vydobyl proslulost v širokém okolí a diváci a samotní nosiči masek se na něj sjíždějí zdaleka.

Místním spolkům patří dík za to, že jsou Roztoky městem, kde se příjemně a aktivně žije.

Koncert, divadelní představení, výstavu či happening, který si nechcete nechat ujít, si vyberte v kalendáři kulturních akcí.

K dlouhodobému plánování akcí s cílem zamezit souběhu podobných podniků slouží následující tabulka. Pro zanesení informací o svých plánovaných akcích vyplňte tento webový formulář.

 

od - do název a stručný popis akce pořadatel
24.6.2018
19:00
Hotel Academic

Koncert Marika Singers

Tradiční i zcela nové skladby. Přijďte si nás poslechnout!
Marika Singers z.s.
603556917
info@marikasingers.cz
26.6.2018
asi od 14.00
Levý Hradec

Zahradní slavnost

hudba, divadlo, tanec a další z dílny dětí ze Sdružení Roztoč a dalších. viz www.roztoc.cz
Sdružení Roztoč
777852195
roztoc@roztoc.cz
20.7.2018
16.9.2018
10 - 18, středa- neděle
Velká výstavní síň SM

Zdeněk Burian: Na vlně dobrodružství

Ojedinělá kolekce kvaší a olejových obálek malíře a ilustrátora.
SM
233029042, 233029060
propagace@muzeum-roztoky.cz
17.8.2018
28.10.2018
10-18 , středa - neděle
půda /malá/ zámku

Meziválečná architektura v dolním Posázaví

Výstava věnovaná 100. výročí vzniku republiky mapuje životní styl prvoreblikových elit v souvislosti s ojedinělou výstavbou v kraji nedaleko Prahy.
SM
233029042, 233029060
propagace@muzeum-roztoky.cz
1.9.2018
2.9.2018
dle programu
Roztoky

Festival Tichého jelena

Festival Tichého jelena - divadelní festival nejen loutkových filmů pro děti i dospělé
Sdružení Roztoč
777852195
roztoc@roztoc.cz
8.9.2018
19:00 - 23:30
Občerstvení u šraněk

Typáci

Tradiční taneční zábava - k poslechu i k tanci hraje skupina TYPÁCI
Ivana Hliňáková
606 199 022
ivana.hlinakova@seznam.cz
8.9.2018
9-16
Tyršovo nám., park

Bleší trh

Bleší trh
Zuzana Šrůmová
777852195
blesak.roztoky@gmail.com
16.9.2018
17:00 - 18:30
Středočeské muzeum

Svátky Hudby s FOK a sólisty České filharmonie (fagot, flétna)

Koncert Filharmonického komorního orchestru se sólisty ČF Jaroslavem Kubitou - fagot a Janem Machatem - flétna. Program: Vivaldi, Benda, Stravinský.
Ivan Pazour
604931850
ivan.pazour@gmail.com
13.10.2018
9-16
nám. 5. května

Bleší trh

Bleší trh
Zuzana Šrůmová
777852195
blesak.roztoky@gmail.com
16.2.2019
12-24
Roztoky

MASOPUST 2019

MASOPUST!
Sdružení Roztoč
777852195
zuzana.srumova@roztoc.cz