Anketa Kompostéry

Město zvažuje, že požádá o dotaci na nákup zařízení pro kompostování biologického odpadu (tzv. kompostérů) ze SFŽP.

Dotační titul byl vypsán pro zmenšení vzniku odpadů. Kompostéry by byly občanům poskytnuty bezplatně - dle podmínek dotace zapůjčeny na 5 let a pak předány do vlastnictví občanů. Uvažujeme o nákupu kompostérů o kapacitě 600 - 1000 litrů.

Pokud bychom dotaci získali, proběhne informační kampaň, která nás seznámí s možnostmi využití kompostérů a produktu z nich získaného.